Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:417 (2009-2010)
Innlevert: 06.01.2010
Sendt: 06.01.2010
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 14.01.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Mandag 4. januar skrev Smaalenenes avis at svenskene har bestemt seg for å bryte samarbeidet med Norge om etablering av en felles tollstasjon på E18 ved riksgrensen pga. sommel på norsk side og svært høye kostnader.
Hva er statsrådens kommentar til dette, og hva skjer nå med planene om en ny tollstasjon på norsk side av grensen?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Det har de seneste årene har vært omfattende kontakt mellom toll- og avgiftsetaten i Norge og Tullverket i Sverige med sikte på å få etablert en ny, felles tollstasjon ved E18 ved riksgrensen. Flere alternative løsninger har vært diskutert, men dessverre har ikke dette arbeidet ført fram. At det har vært sommel på norsk side, kan jeg imidlertid ikke se at det er grunnlag for å hevde.

Toll- og avgiftsetaten og Statsbygg vurderer nå mulighetene for en fornyelse av tollstasjonen på norsk side av grensen. Det er for tidlig å si noe om når en slik fornyelse eventuelt vil kunne gjennomføres.