Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:435 (2009-2010)
Innlevert: 07.01.2010
Sendt: 08.01.2010
Besvart: 21.01.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): I Stavanger Aftenblad 07.01.10 sier SVs Hallgeir Langeland at avgift på naturgass og støtte til gassutbygging ikke henger sammen i ett og samme statsbudsjett. Han hevder samtidig at "støtten til gassutbygging burde vært kuttet og den er på vei ned. Det er en villet politikk fra Regjeringens side."
Medfører det riktighet at Regjeringen vil redusere støtten til å bygge ut infrastruktur for naturgass, og hvis ja - hva er i så fall Regjeringens mål vedrørende bruk av naturgass i Norge?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Regjeringen har i statsbudsjettet for 2010 bevilgning 26 mill. kroner i støtte til innenlands infrastruktur for naturgass. Dette er en reduksjon på 4 mill. kroner i forhold til statsbudsjettet for 2009.

Målet med infrastrukturstøtten er å legge til rette for økt bruk av naturgass innenlands, med særlig vekt på bruk av naturgass der dette gir gevinster for miljøet. Måloppnåelsen vurderes ut fra omfanget av gassleveranser og miljøgevinster.

Det er Enova SF som forvalter støtteordningen. Både transmisjonsrør og anlegg knyttet til distribusjon av LNG og CNG kan tildeles støtte. Det skal særlig legges til rette for bruk av naturgass i industri, skipsfart og transport hvor dette gir betydelige klima- og miljøgevinster. Infrastruktur som muliggjør konvertering fra tyngre brensler i disse sektorene prioriteres.

Departementet legger opp til å evaluere utbredelsen av innenlands bruk av naturgass i Norge i løpet av 2010.