Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:450 (2009-2010)
Innlevert: 11.01.2010
Sendt: 12.01.2010
Besvart: 19.01.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Norge har kjøpt inn 9,4 millioner doser vaksine mot svineinfluensa, til 650 mill. kroner. Dette ble gjort blant annet på bakgrunn av råd fra WHO. Det har kommet frem opplysninger om at rådgivere i WHO har koplinger til legemiddelindustrien. Vi må være trygge for at råd fra WHO i en pandemisituasjon er faglig fundert.
Vil statsråden forsøke å få klarhet i legemiddelindustriens innflytelse over WHO i forbindelse med svineinfluensaen?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg vil innledningsvis understreke at jeg selvsagt er enig i at råd fra WHO må være faglig funderte. Det er også selvsagt at faglige rådgivere, det være seg for norske myndigheter eller for WHO, ikke bør ha kommersielle interesser som gjør at deres faglige råd kan trekkes i tvil.

Når det er sagt, er det slik at svært mange av de beste fagfolkene innen vaksinefeltet på en eller annen måte også har forbindelse med legemiddeleindustrien. I mange land oppfattes dette som en positiv synergi mellom det offentlige og det private (”public private mix”). Dersom det stilles for strenge krav til at fagfolk ikke skal ha kontakter med industrien, og man kun velger rådgivere uten slike kontakter, vil dette kunne gå på bekostning av rådgivernes faglige tyngde. Det er også slik at det ville være meget uklokt å se på legemiddelindustrien som en motspiller i arbeidet mot pandemisk influensa. Industrien er en helt sentral aktør når det gjelder å levere de to viktigste redskapene vi har i forhold til pandemien, nemlig vaksiner og antivirale legemidler.

Med henvisning til nylige medieoppslag reiste jeg spørsmålet om legemiddelindustriens innflytelse over WHO under mitt møte med generaldirektør (DG) Margareth Chan i Genève 7. januar i år. DG Chan forsikret meg om at WHO ikke lot seg påvirke av legemiddelindustrien da de erklærte pandemi i fjor sommer. Kriteriene for å erklære en pandemi ble fastlagt etter enighet mellom hundretalls eksperter fra hele verden; først i 2005 og deretter oppdatert i 2009. Kriteriene, som baserer seg på geografisk utbredelse og vedvarende smitte, har hele veien ligget fast.

Som svar på kritikken med utgangspunkt i en helsegruppe under Europarådets parlamen-tarikerforsamling, forsikret DG Chan at hun ønsket velkommen en åpen debatt om WHOs håndtering av pandemien, forutsatt at diskusjonen tar utgangspunkt i kravet til vitenskapelighet. Hun fortalte også at WHO planlegger en evaluering av hele prosessen rundt håndteringen av pandemisk influensa.