Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:460 (2009-2010)
Innlevert: 13.01.2010
Sendt: 14.01.2010
Besvart: 21.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Luftforurensing har i flere dager vært over tillatt nivå i Bergen. Dette har store helsemessige konsekvenser, blant annet med utvikling av astma og allergi, og forverring av symptomer for de som allerede er syke. Bergen søkte allerede i 2008 Samferdselsdepartementet om å få innføre lavutslippssone, det vil si et avgrenset område hvor bruken av tunge dieselbiler avgrenses.
Hva er grunnen til at Regjeringen ikke har fulgt opp Vegdirektoratets forslag til ny forskrift som gir kommuner hjemmel for å innføre lavutslippssoner?

Begrunnelse

SFT mener i sitt høringssvar i saken at lavutslippssone er et viktig virkemiddel for å oppnå bedre luftkvalitet i Norge, særlig fordi det finnes få andre lokale tiltak som kan iverksettes for å nå NO2- kravene. Kommunene Oslo, Bergen og Trondheim er positive til å innføre dette i følge Vegdirektoratet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg vil for ordens skyld presisere at Bergen kommune ikke har søkt Samferdselsdepartementet om å få innføre lavutslippssoner. Bergen kommune har imidlertid vist stor interesse for innføring av lavutslippssoner overfor Vegdirektoratet, og har bedt Samferdselsdepartementet om en avklaring av når lovarbeidet vil bli behandlet i Stortinget.

Jeg mener at det er viktig å bidra til at kommunene som ønsker det har verktøy som gir mulighet til økt luftkvalitet i byene. Jeg har derfor gitt høy prioritet til avklaring av flere forslag, der både spørsmål om lavutslippssoner og køprising inngår.