Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:464 (2009-2010)
Innlevert: 14.01.2010
Sendt: 14.01.2010
Besvart: 21.01.2010 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Har statsråden, i egenskap av å utgjøre generalforsamlingen i Norsk Tipping, ansatt en styreleder som skal avvikle eller bidra til en liberalisering av det norske spillmonopolet?

Begrunnelse

Styreleder i Norsk Tipping, tidligere stortingsrepresentant og statsråd, Lars Sponheim har i de siste dager uttalt seg friskt om Norsk Tipping sitt monopol på gevinstautomater.
Sponheim uttaler til VG 14. januar d.å.:

"Vi som argumenterte mot spillemonopol i Bondevik II regjeringen, hadde hatt enda bedre argumenter hvis det som nå er kjent om ukulturen i selskapet hadde vært kjent da."

Ut fra intervjuet kan man slutte at Sponheim er generelt kritisk til offentlige monopoler, og at han også i dag er motstander av Norsk Tipping sitt monopol på gevinstautomater.
Statsråden kan vanskelig hevde at hun ikke kjenner meningene til Styreleder, da han har vært en markant deltaker i politikken de senere år. Derfor er det sannsynlig at statsråden også bevisst har valgt en Styreleder som går inn for avvikling av statlige spillmonopol.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Oppnevningen av Lars Sponheim som styreleder innebærer ingen endring av regjeringens politikk på pengespillfeltet. Lars Sponheim ble oppnevnt som styreleder i Norsk Tipping fordi jeg mener at han passer svært godt til å inneha dette vervet, på bakgrunn av den erfaring og kompetanse han har fra politisk arbeid i Norge.

Sponheims politiske erfaring og ledererfaring er viktig med tanke det samfunnsansvar og de utfordringer Norsk Tipping står overfor i fremtiden. Norsk Tipping AS er et sektorpolitisk selskap som styres direkte av særlover fastsatt av Stortinget, og som styres løpende gjennom spilleregler og eierskapsvedtak fra departementet. Det er etter min mening viktig å sikre en god og klar dialog mellom departement og selskap i forhold styringen av selskapet. Det er også viktig å sikre en bredest mulig politisk forståelse for de oppgaver som er tillagt selskapet.