Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til ministeren ved Statsministerens kontor

Dokument nr. 15:473 (2009-2010)
Innlevert: 14.01.2010
Sendt: 15.01.2010
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 21.01.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): I Klassekampen 09.01.d.å uttalte statsråd Navarsete at Senterpartiet vil gå mot en konsekvensutredning når forvaltningsplanen for havområdene utenfor Lofoten og Barentshavet revideres i løpet av året.
Deler statsråden Navarsetes synspunkt og er det nå uklart om Regjeringen tar sikte på å iverksette konsekvensutredning for havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen slik som forutsatt, etter at forvaltningsplanen er fremlagt?

Begrunnelse

I forvaltningsplanen for Norskehavet gikk Regjeringen inn for konsekvensutredning av områdene rundt Jan Mayen, for å få mer kunnskap til et eventuelt beslutningsgrunnlag for fremtidig petroleumsvirksomhet. Senterpartiet ser ut til å ha konkludert med at det er viktigere å skaffe seg kunnskap om petroleumsvirksomhet utenfor Jan Mayen enn utenfor Lofoten og Vesterålen. Regjeringens høyst uklare signaler om fremdrift i disse spørsmålene er forvirrende, og krever avklaring. Også sett i forhold til at Miljøverndepartementet og Direktoratet for Naturforvaltning nå jobber på spreng for å få klar en søknad som kan bringe Lofoten inn på Unescos Verdensarv liste. En hel norsk olje og gassindustri fortjener nå å få en avklaring på hva som er Regjeringens plan og fremdrift ifm. spørsmålet om konsekvensutredning for havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Regjeringen vil i arbeidet med selve oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten ta stilling til spørsmålet om det skal gjennomføres en konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i områdene utenfor Lofoten og Vesterålen, slik som forutsatt i regjeringens politiske plattform (kapittel 13). Vurderingene i forvaltningsplanen vil gjøres på basis av et oppdatert faglig grunnlag.