Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:475 (2009-2010)
Innlevert: 14.01.2010
Sendt: 15.01.2010
Besvart: 25.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Togkaoset rundt Oslo fortsetter og frustrasjonen hos pendlerne er på kokepunktet. Folk rekker ikke avtaler og får problemer med arbeidsgiver og familie fordi toget er forsinket. Tilliten til NSB er tilnærmet null. Samtidig ser man at Flytoget fortsatt har ubenyttet kapasitet, spesielt inn til Oslo. Mange pendlere ønsker å benytte seg av Flytoget. Staten eier Flytoget og må kunne stille krav.
Hva vil statsråden gjøre for å åpne Flytoget for pendlere fra de stasjoner hvor toget allerede stanser?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg har stor forståelse for den frustrasjonen togpendlerne opplever med de store drifts- problemene som har vært den senere tid. Jeg har derfor invitert til dugnad for raskt å få opp tiltak som kan hjelpe togpassasjerene når det er store driftsproblemer på tognettet. Som et resultat av samarbeid mellom Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Jernbaneverket, NSB og Flytoget, blir det etablert en ordning som innebærer at pendlerne kan få reise med Flytoget eller NSB sine fjerntog i situasjoner der lokaltog blir innstilte eller er sterkt forsinket.

Ordningen trer i kraft fra og med mandag 25. januar 2010. Jernbaneverket vil annonsere over høyttalerne på stasjonene når ordingen gjelder, slik at de reisende ikke skal være i tvil om dette. NSB, Flytoget og Jernbaneverket vil ta ansvar for at gjennomføring av ordningen skjer på en god måte og at særlig informasjonsopplegget fungerer godt.