Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:480 (2009-2010)
Innlevert: 15.01.2010
Sendt: 18.01.2010
Besvart: 03.02.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): I svar på Dokument nr. 15:379 (2009-2010) bekrefter statsråden at Norge ikke har undertegnet det såkalte North Sea offshore grid initiativ, pga. av Norge ikke har adgang i det EU forum hvor dette ble gjort. I forkant av underskriftsmøtet har det vært et arbeid med utarbeidelse av tekst til initiativet.
Ble Norge invitert til dette forarbeidet, og hvis, hvorfor har man i tilfelle ikke tatt del i dette?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Norge mottok en uformell invitasjon høsten 2009 hvor Norge sammen med flere land ble invitert til et samarbeid om offshore nett i og rundt Nordsjøen.

Norge vurderte invitasjonen og henvendte seg til de andre inviterte land for å sammen vurdere en mulig deltakelse. I første omgang ble det enighet om at samarbeidet burde diskuteres nærmere med initiativtakerne for å sikre at alle land fikk samme innvirkning på samarbeidet. Diskusjonene er avsluttet og jeg vil i nær framtid undertegne erklæringen. Norge blir dermed formell deltager i samarbeidet og vil bli invitert til det første møtet som finner sted i februar.