Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:493 (2009-2010)
Innlevert: 18.01.2010
Sendt: 19.01.2010
Besvart: 27.01.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hva vil det koste å oppgradere triangelet Oslo S - Asker/Lillestrøm/Ski til en standard tilsvarende Gardermobanen?

Begrunnelse

En rekke forsinkelser og innstillinger i togtrafikken skyldes feil ved jernbanens infrastruktur. En standardheving av den såkalte "indrefileten", strekningene Oslo S-Asker/Lillestrøm/Ski, vil bidra til økt punktlighet i trafikken og færre driftsavvik. Bedre driftsstabilitet i jernbanedriften i Oslo-området vil også være positivt for trafikken i landet for øvrig.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Fornyelsen av de aktuelle anleggene har høy prioritet og inngår i NTP 2010-2019 under benevningen ”Oslo-prosjektet.” Å oppnå en standard på infrastrukturen på nivå med Gardermobanen innebærer i praksis at det må foretas en total fornyelse av alle jernbane- tekniske anlegg. Dette omfatter kontaktledning, skinner, sviller, ballast og deler av sikringsanlegg. Kostnadene med å fornye anleggene på Drammensbanen: Oslo-Asker, Østfoldbanen: Oslo-Ski og Hovedbanen: Oslo-Lillestrøm er foreløpig kalkulert til ca. 2,2 mrd. kroner og ligger inne i NTP 2010-2019. Fornyelse av innvendige sikringsanlegg er ikke tatt med, da disse etter planen vil bli skiftet ut ved innføringen nytt signalsystem (ERTMS).

På strekningen Oslo S-Lysaker er fornyelsesarbeidene startet opp, og i år vil også arbeidene på strekningen Etterstad-Lillestrøm og på Spikkestadbanen startes opp. For 2010 er bevilget 470 mill. kr til Oslo-prosjektet.