Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:505 (2009-2010)
Innlevert: 19.01.2010
Sendt: 20.01.2010
Besvart: 29.01.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): I spørretimen 04.11.09 spurte undertegnede ministeren om han ville forandre reglementet om Brannvesenets røykdykkerbiler. Ministeren svarte at han ville se om det ville være mulig å inkludere røykdykkerbiler i den ovennevnte forkriften for brannvesenets spesialkjøretøy.
Har ministeren fått endret forkriften, hvis ikke, når kan den endres?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Det har i arbeidet med oppfølgingen av denne saken vist seg at spørsmålet fra representanten Trædal ikke gjelder engangsavgiften, men derimot gjelder retten til kompensasjon for merverdiavgift på utrykningskjøretøy til brannvesenet. Som jeg viste til i mitt svar 4. november 2009, har det ikke blitt gjort noen endringer i reglene om engangsavgift som berører disse kjøretøyene. Det er derfor heller ikke nå grunnlag for å gjøre endringer i engangsavgiftsforskriften. Jeg vil imidlertid følge opp saken i forhold til merverdiavgiftskompensasjonsordningen for kommunesektoren, og herunder ta de registreringsmessige spørsmålene opp med samferdselsmyndighetene. I lys av dette vil det bli vurdert behov for eventuelle regelendringer.