Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:522 (2009-2010)
Innlevert: 21.01.2010
Sendt: 22.01.2010
Besvart: 28.01.2010 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Jeg viser til svar på spørsmål nr. 432. En hundeier har blitt påført over 100 000 kr i kennelutgifter fordi politiet har tatt hunden i forvaring, og uten at politiet kan dokumentere at hunden er av ulovlig rase. Politiet har heller ikke gjort noe for å dokumentere sitt vedtak etter at det ble fattet.
Mener statsråden det er rimelig at enkeltpersoner skal bli påført så store kostnader på grunn av et tilfeldig enkeltvedtak, og hvilken kompetanse har en vanlig politibetjent til å vurdere om en hund er av ulovlig rase eller ikke?

Begrunnelse

Hundeier ble stoppet på gaten i Oslo i august 2009 og ble fratatt 2 hunder fordi politibetjentene mente hundene så ut som om de kunne være av ulovlig rase. Hundene ble deretter satt i kennel til en kostnad av 750 kr pr. døgn. Hundeier har siden ikke fått lov til å besøke hundene. Selv i dag den 21. januar 2010 har saken ikke blitt løst og eier blir påført betydelige summer i kennelkostnader uten at politiet dokumenterer at de har hatt rett i sine påstander. Dette fører til rettsløse tilstander for vanlige folk som har en begrenset økonomi. Hundeier har til og med tilbudt seg å ta med hundene til Sverige hvor det ikke er lignende forbud. Dette ble først lovt, men så senere avslått. Hundeier har nå emigrert til Sverige og har fått avslag på å kunne ta med sine hunder til sitt nye hjemland. Løpende kommer politiet med trusler om at dersom kennelkostnadene ikke blir betalt så vil hundene bli avlivet. Dette fører til at hundeier kommer i en slags utpressingssituasjon og føler at man ikke har noe valg, samt at tilliten til rettsstaten er borte.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet fra stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr er rettet mot en konkret sak. Staten ved Justis- og politidepartementet er nylig blitt stevnet inn for Oslo tingrett i nettopp denne saken. På denne bakgrunn ber jeg om forståelse for at jeg ikke ønsker å kommentere et saksforhold som verserer ved domstolene.

Jeg vil imidlertid vise til mitt forrige svar til stortingsrepresentant Asmyhr av 14. januar d.å. hvor jeg understreker at det er hundeeieren som har bevisbyrden for å dokumentere hundens rase, jf. hundeforskriften § 2.