Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:539 (2009-2010)
Innlevert: 25.01.2010
Sendt: 25.01.2010
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 01.02.2010 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I svar på spørsmål i spørretimen 13.1.2010 opplyste kommunal- og regionalministeren at to forsøk med gratisferjer skal startes opp vinteren 2010 og at forsøksperioden er 3 år. Det er i samband Daløy - Haldorsneset i Sogn og Fjordane og Grytøy, Sandsøy og Bjarkøy i Troms det skal gjennomføres forsøk.
Kan samferdselsministeren gi mer informasjon om forsøksopplegget; trafikktall og trafikkantbetaling i sambandene samt begrunnelse for hvorfor forsøksperioden er satt til 3 år?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Trafikktallene for ferjesambandet Daløy-Haldorneset i Sogn og Fjordane var i 2009 på i overkant av 16 000 passasjerer og 17 000 kjøretøy. Oversikten over trafikantbetalingen for 2009 foreligger først i mars 2010, men for 2008 var den på om lag 750 000 kroner. Trafikantbetalingen for 2009 vil være noe høyere enn i 2008, siden trafikktallene har økt fra 2008 til 2009.

Når det gjelder ferjesambandet Grytøy-, Sandsøy- og Bjarkøy i Troms var trafikktallene i 2009 på i underkant av 29 000 kjøretøy og rundt 21 000 passasjerer. Trafikantbetalingen samme år var på om lag 2,1 millioner kroner.

Begrunnelsen for å sette forsøksperioden til tre år er at vi vurderer dette til å være tilstrekkelig for å kunne få fram endringer i trafikkmønsteret, og ut fra det vurdere hvilke effekter forsøkene gir for utviklingen i de aktuelle øysamfunnene.