Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:526 (2009-2010)
Innlevert: 22.01.2010
Sendt: 22.01.2010
Besvart: 29.01.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Syv ledere av det iranske Bahai-samfunnet står for retten i Iran tiltalt for spionasje for Israel og for å spre propaganda mot det islamske regimet, til tross for at anklagene anses å være grunnløse i følge internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner.
Hva gjør utenriksministeren for å ta opp forfølgelse av Bahai og andre religiøse minoriteter i Iran med iranske myndigheter?

Begrunnelse

De syv lederne, fem menn og to kvinner, har sittet i varetekt i Evin fengselet i Teheran siden arrestasjonene i henholdsvis mars og mai 2008 til tross for at myndighetene ikke har kunne legge frem noen bevis mot dem. De har blitt nektet juridisk bistand, og deres advokat Shirin Ebadi har blitt nektet tilgang til saksdokumenter og blitt trakassert og truet for å ta opp saken. Den grunnløse rettsaken føyer seg inn i rekken av hva flere internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner beskriver som en opptrapping av forfølgelsen av religiøse minoriteter i landet og stadig forverring av menneskerettigheter og religionsfrihet under det sittende regimet.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Menneskerettighetssituasjonen i Iran er alarmerende (se bl.a. mitt svar på et spørsmål om dette i muntlig spørretime 6. januar i år og svar på skriftlige spørsmål om Iran det siste året), og jeg deler din bekymring over situasjonen for Baha’i samfunnet i landet. Rettssaken mot de syv Baha’i lederne som startet 12. januar i år, etter en rekke utsettelser, er urovekkende.

Norske myndigheter har gjentatte ganger tatt opp Baha’ienes sak med iranske myndigheter. Senest 19. januar i år tok Norge opp Bahai’enes situasjon og Irans forpliktelse til å respektere religions- og trosfrihet.

Norge sluttet seg også til EUs erklæring av 12. januar i år hvor vi protesterer på behandlingen av Bahai’ene i Iran, fordømmer forfølgelse av religiøse minoriteter og sterkt anmoder om en fri og rettferdig rettergang for de syv tiltalte Baha’i lederne.

Regjeringen vil fortsette å følge nøye med på hvordan situasjonen for Baha’iene utvikler seg i Iran. Vi har et godt samarbeid med Baha’i samfunnet i Norge og samarbeider som nevnt nært med EU og andre land i vår tilnærming til den alvorlige menneskerettighetssituasjonen i Iran.