Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:536 (2009-2010)
Innlevert: 22.01.2010
Sendt: 25.01.2010
Besvart: 03.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Små elbiler er i dag unntatt fra de strenge sikkerhetskravene som andre biler må oppfylle. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete la i 2009 frem rapporten ”Handlingsplan for elektrifisering av veitransport”, og ønsket å elektrifisere ti prosent av den norske bilparken innen 2020.
Vil statsråden bidra til å stille strengere sikkerhetskrav til elektriske biler, slik at en eventuell elektrifisering av bilparken ikke går på bekostning av folks liv og helse?

Begrunnelse

Det stilles strenge sikkerhetskrav til nye biler, og de aller fleste biler har i tillegg sikkerhetsutstyr som ABS-bremser, antispinn, antiskrens, airbag osv. Euro NCAP gir dessuten stjerner til de enkelte bilmodellene på bakgrunn av kræsjtester og sikkerhetsutstyr, og dette har ført til at nye biler blir stadig sikrere til tross for at det norske avgiftssystemet straffer sikkerhetsløsninger med høyere vektavgift. Elbiler som Reva og norskproduserte Buddy er klassifisert som firehjuls motorsykkel, og det stilles derfor ikke like strenge krav til sikkerhet som for vanlige personbiler. Nye Buddy har allikevel bl.a. deformasjonssone foran, og Reva har også skjerpet sikkerheten etter at en kræsjtest avslørte at kollisjon i 64 km/t kunne få dødelig utfall. Det er bra at produsentene selv begynner å ta sikkerhet på alvor, men det er på sikt ingenting som tilsier at sikkerhetskravene for elbiler skal være lavere enn for andre biler.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) som fastsetter regler for godkjenning av kjøretøy, inneholder ikke unntak fra sikkerhetsreglene for elektriske kjøretøy.

De tekniske kravene til et kjøretøy fastlegges ut fra hvilken kjøretøygruppe det tilhører. Kravene som stilles er felles i hele EØS-området. Det finnes ulike sett med direktiver og forordninger som omhandler hhv. bil, motorsykkel og traktor, og hvor det stilles ulike sikkerhetskrav. Statens vegvesen forholder seg til disse rettsaktene ved godkjenning og kontroll av kjøretøy som kommer til landet.

En elbil, som for eksempel Think, godkjennes etter de samme tekniske kravene som en bil med bensinmotor. De kjøretøyene som er bakgrunnen for spørsmålet, Buddy og Reva, er så "små" at de ikke er definert som bil, men derimot som motorsykkel, selv om mange i dagligtale bruker "elbil" som et fellesbegrep. De godkjennes følgelig i henhold til kravene for motorsykkel, som har en annen sikkerhetsstandard uten bl.a. krav til deformasjonssone. Definisjonene av de ulike kjøretøygruppene er, som de tekniske kravene, like i hele EØS-området.

Norge kan ikke på egen hånd velge hvilken gruppe et kjøretøy skal tilhøre. Jeg viser til at en produsent som produserer et kjøretøy som faller inn under definisjonen av for eksempel motorsykkel har rett til typegodkjenning som motorsykkel, og kjøretøyet skal kunne brukes i hele EØS-området.

Vegdirektoratet er representert i arbeidsgrupper i EU som forbereder nytt regelverk som vedrører sikkerheten til både bil og motorsykkel. Jeg vil be Vegdirektoratet ta opp spørsmålet om behov for sikkerhetsforbedringer i elektriske kjøretøy i disse arbeids- gruppene, med tanke på den økningen vi ser i antallet el-biler og el-motorsykler ute på vegene.