Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:542 (2009-2010)
Innlevert: 25.01.2010
Sendt: 25.01.2010
Besvart: 01.02.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): I desember i fjor lovet statsministeren å øke det finansielle bidraget til den afghanske hæren og politiet med 110 millioner dollar for perioden 2010 til 2014. UD bekrefter overfor Bergens Tidende 23.01.10 at den delen av bevilgningen som skal gå til det afghanske politiet skal tas fra det allerede bevilgede bidraget på 750 millioner kroner til sivil utvikling.
Hva vil være de budsjettmessige konsekvensene for andre pågående prosjekter som skal dekkes over den samme bevilgningen?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Regjeringen økte i 2008 det totale sivile bidraget til Afghanistan fra 500 til 750 millioner kroner. Dette ga Norge mulighet til å inkludere nye prioriterte innsatsområder og programmer som støtter opp om afghanske prioriteringer og økt afghansk eierskap. Støtten til bedring av sivil sikkerhet gjennom støtte til det afghanske politiet er et slikt satsingsområde.

En styrking av det afghanske politiet er en forutsetning for å skape den sikkerheten arbeidet med utvikling og fremme av menneskerettigheter krever. Det afghanske politiet anses i dag som den svakeste og mest utsatte sikkerhetsaktøren i Afghanistan. Det internasjonale samfunnet har erkjent at det må settes inn en ekstra innsats for økt sivil sikkerhet.

Sivil sikkerhet, inkludert støtte til videreutvikling av det afghanske politiet gjennom det UNDP-administrerte ”Law and Order Trust Fund for Afghanistan” (LOTFA), er en integrert og prioritert del av det internasjonale samfunns samlede sivile innsats i Afghanistan.

Med den budsjettøkning som fant sted i 2008, har Regjeringen sikret seg en nødvendig fleksibilitet og funnet rom for å inkludere nye prioriterte satsingsområder i Norges langsiktige planer for den sivile innsatsen i Afghanistan.

Andre områder er støtte gjennom nye nasjonale programmer innen blant annet landbruk og utdanning som i hovedsak vil bli kanalisert gjennom flergiverfondet som Verdensbanken administrerer.

Økningen i støtten til det afghanske politiet har med andre ord ikke medført noen reduksjon i den norske støtten til andre pågående prosjekter.