Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:553 (2009-2010)
Innlevert: 27.01.2010
Sendt: 27.01.2010
Besvart: 04.02.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Hvordan vurderer finansministeren mulighetene for å nå målsetningen om utslippsreduksjoner fra nye personbiler i tråd med klimaforliket, og hvilke virkemidler vil Regjeringen nå ta i bruk frem mot 2012?

Begrunnelse

Det vises til følgende punkt i avtalen fra klimaforliket:

"6.13. Krav til personbiler: Partene er enige om at det skal være et mål at fra 2012 skal det gjennomsnittlige utslippet fra nye personbiler være på under 120 g/km. For å nå dette målet må omleggingen av bilavgiftene i miljøvennlig retning fortsatte fra og med statsbudsjettet 2009."

Ved utgangen av 2007, da klimaforliket ble inngått, var gjennomsnittlig utslipp fra nye personbiler på 159 gram CO2 per kilometer. To år senere er utslippene gått ned til 151 gram - altså en nedgang på 8 gram CO2 per kilometer på 2 år. For å nå målsetningen må utslippene reduseres ytterligere med 31 gram de to kommende årene.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Regjeringen har gjennomført betydelige endringer i engangsavgiften for å gi sterkere incentiver til å velge biler med lavere CO2-utslipp. Fra 2007 ble som hovedregel slagvolumkomponenten erstattet av en CO2-komponent. Endringen bidro til vesentlige reduksjoner i utslippene fra nybilparken. Gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler ble redusert fra 177 g/km i 2006 til 159 g/km i 2007. Fra 2009 ble det innført et fradrag i CO2-komponenten for biler med utslipp under 120 g/km, og samtidig ble avgiften økt for biler med utslipp over 140 g/km. Gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler ble redusert fra 158 g/km i 2008 til 151 g/km i 2009. Til sammen har gjennomsnittlig CO2-utslipp gått ned med 26 g/km i løpet av de tre siste årene.

Fra 1. januar 2010 ble incentivene til å kjøpe biler med lavt utslipp økt ytterligere ved at alle satsene i CO2-komponenten økt. Fradraget for biler med utslipp under 120 g/km økte med 100 kroner reelt per g/km, mens de andre satsene i CO2-komponenten økte med om lag 190 kroner reelt per g/km. Det forventes at endringen medfører en ytterligere nedgang i gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler.

EU har et mål om å nå et gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler på 130 g/km innen 2012. De fleste EU-landene har ikke en like omfattende engangsavgift som Norge. EU-landene har dermed ikke samme mulighet til å bruke engangsavgiften som virkemiddel til å bidra for å nå målet. EU har valgt å legge krav på bilprodusentene for å nå målsettingen. Bilprodusentene har blitt pålagt å ha et gjennomsnittlig CO2-utslipp fra sine solgte personbiler i EU på 130 g/km eller lavere. Kravet skal bli faset inn i perioden 2012 til 2015. Dersom kravene ikke blir overholdt, kan produsentene bli ilagt bøter. EUs krav til bilprodusentene kan også få betydning for Norge, bl.a. ved at det kan bli utviklet og produsert bilmodeller med lavere utslipp. Dette kan bidra til lavere utslipp fra den norske nybilparken.

Jeg har tidligere uttalte at vi vil fortsette omleggingen i retning av grønne skatter for å få til en ønsket miljøatferd. I den forbindelse kan det være aktuelt å vurdere ytterligere omlegginger av bilavgiftene.