Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:581 (2009-2010)
Innlevert: 01.02.2010
Sendt: 01.02.2010
Besvart: 09.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Hvor går grensen for hva statsråden synes er rimelig å pådytte bilister i Oslo/Akershus i form av bompengeavgifter, og vil statsråden klargjøre at Erlend Helles (SV) forslag om ytterligere bompengeøking ikke vil bli gjennomført?

Begrunnelse

Fylkestingsrepresentant for SV i Akershus, Erlend Helle, foreslå nå å øke bompengene inn til Oslo, blant annet fra Asker og Bærum. Forslaget innebærer at det snart koster over femtilappen med bil inn til Oslo. På et eller annet tidspunkt må nok være nok i forhold hva som er rimelig å pådytte bilister i Oslo/Akershus i form av bompengeavgifter fordi Staten underfinansierer sentrale østlandsområder. det burde være en selvfølge at Staten i det minst opprettholder sin opprinnelige prosentvise andel av utgiftene i Oslopakke-3 som jo som ligger til grunn for den opprinnelige tverrpolitiske enigheten man har nådd.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Forslaget fra Erlend Helle (SV) er ikke behandlet politisk i Oslo og Akershus. Det er heller ikke behandlet i styringsgruppen for Oslopakke 3. Jeg vil ikke foregripe en lokal behandling, og er derfor ikke beredt til å ta stilling til forslaget nå.