Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:566 (2009-2010)
Innlevert: 28.01.2010
Sendt: 29.01.2010
Besvart: 04.02.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Ifølge Stavanger Aftenblad 28.1.10 opplyste sjefen for NATOs Joint Warfare Center, generalløytnant Wolfgang Körte, i et møte på Jåttå 27.1.10, at en inngått avtale mellom Norge og NATO bygger på at det på Jåttå skal være to hovedkvarter på ett sted for å skape synergieffekter. Generalen viste til at punktet ble brutt da Fellesoperativt hovedkvarter ble flyttet fra Jåttå.
Hva er statsrådens syn på uttalelsene fra generalen?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 28. januar 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten om forsvarsministerens syn på en angivelig uttalelse fra general Korte referert i Stavanger Aftenblad samme dag.

Artikkelen refererer til et informasjonsmøte med deltagelse av bl.a. sjefen for NATOs Joint Warfare Centre (JWC) general Wolfgang Korte. I artikkelen påstås det at Korte uttalte at avtalen mellom Norge og NATO ble brutt ved nedlegging av FOHK og etableringen av FOH. JWC har dementert denne påstanden gjennom et brev til sjefsredaktøren og i en pressemelding.

Norge har forpliktet seg til å yte vertslandsstøtte til JWC på Jåtta i form av bl.a. avtalte tjenester. Denne støtten er regulert gjennom et Memorandum of Agreement mellom Norge og NATO og ble inngått i 2006. Forsvarsdepartementet har senest i januar 2010 forsikret JWC at våre forpliktelser ligger fast. Avtalen gir ingen binding som medfører at FOHK må bli liggende på Jåtta ved Stavanger.