Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:585 (2009-2010)
Innlevert: 02.02.2010
Sendt: 03.02.2010
Besvart: 11.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden tilrå Miljøverndepartementet å endre vedtaket om trasévalget for E16 på strekningen E16 Bjørum-Skaret, og er statsråden positiv til et spleiselag med Bærum Kommune for å få på plass en miljøvennlig E16 i bakkene opp mot Sollihøgda?

Begrunnelse

I Budstikka lørdag 12. september bekrefter statssekretær Guri Størvold at Samferdselsdepartementet vil ha en ny vurdering av den omstridte traseen for E 16 fra Bjørum til Skaret. I svar på mitt spørsmål til miljø- og utviklingsminister Erik Solheim datert 12.01 2010 går det fram at Miljøverndepartementet fikk en skriftlig henvendelse fra Samferdselsdepartementet den 29. september 2009 med anmodning om å se på saken på nytt. Erik Solheim viser til at Miljøverndepartementets avgjørelse er endelig, men saken vil bli vurdert tatt opp igjen dersom Samferdselsdepartementet tilrår endret vedtak i saken.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Sak om trasévalg for strekningen mellom Bjørum og Skaret på E16 ligger til vurdering i Samferdselsdepartementet. Jeg må få komme tilbake til dette spørsmålet på et senere tidspunkt.