Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:598 (2009-2010)
Innlevert: 03.02.2010
Sendt: 03.02.2010
Besvart: 12.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Gjennom NRK er det i dag blitt kjent at NSB forskjellsbehandler eldre arbeidstakere som har fylt 67 år utenfor Oslo-regionen gjennom ikke å innrømme honnørrabatt på månedskort. Som eier av NSB er det naturlig at Staten griper inn og får på plass felles rabattordninger for alle eldre arbeidstakere når de bruker NSB uavhengig av hvor de bor.
Vil statsråden rydde opp i rabattordningene hos NSB slik at eldre arbeidstakere over hele landet innrømmes honnørrabatt når de bruker NSB?

Begrunnelse

Det synes å være full politisk enighet om at det er viktig at eldre arbeidstakere oppmuntres til å stå i jobb også etter fylte 67 år. Da er det viktig at forhold legges til rette slik at det ikke oppfattes som en ulempe at man fortsetter i jobb. Det er også bred enighet om at togtilbudet bør forbedres. Jeg håper derfor statsråden som eier av NSN snarest vil få på plass en rabattordning som likebehandler arbeidstakere over 67 år.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: De sosialt begrunnede rabattene, herunder honnørrabatt med 50 % rabatt på full pris, er innført etter ønske fra staten som element i avtalen om offentlig kjøp av persontransport med tog, på lik linje med alt annet offentlig kjøp med andre transportmidler. Noen fylkeskommuner ønsker å ha sosiale rabatter som går lenger enn minstekravet og må i så tilfelle betale for det. Det medfører at man i Oslo og Akershus også får honnørrabatt på månedskort og at Oslos og Akershus’ kostnader forbundet dette er innbakt i avtalen om takstsamarbeidet med Ruter AS.

Månedskort gir en vesentlig rabatt for brukerne, normalt over 50 % rabatt i forhold til enkeltbillett. En endring av bestemmelsene for honnørbillett på NSB til også å omfatte månedskort i resten av landet vil med stor sannsynlighet medføre at all offentlig kjøpt transport må få samme vilkår. Jeg tror ikke det er hensiktsmessig sosialpolitikk å benytte offentlige midler til dette formålet og har ingen planer om å ta initiativ til å endre dagens ordning.