Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:599 (2009-2010)
Innlevert: 03.02.2010
Sendt: 03.02.2010
Besvart: 09.02.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): Kan statsråden gi en fullstendig oversikt over Norske statsbaners rabattordninger?

Begrunnelse

I nyhetsbilde 3.2.2010 fremkommer det at NSB forskjellsbehandler pensjonister avhengig av hvor man bor i landet slik at det ikke er like forhold mht å få rabattordninger for månedskort for honnør-reisende. Forskjellsbehandlingen bygger ikke oppunder målet om å stimulere pensjonister til å stå lengre i arbeid. I andre sammenhenger fremkommer det at statsansatte har fordeler ved å reise med NSB. Studenter er en annen gruppe som krever rabattordninger for å reise med tog slik at dette motiverer unge mennesker til å reise kollektivt. I tillegg er det reduserte priser på togreiser for barn. Det er derfor svært interessant å få en fullstendig oversikt over alle de ordninger som gjelder i hele eller deler av landet og begrunnelsen for disse, samt de økonomiske kostnader disse har for den enkelte og samfunnet!

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: NSB gir på sine internettsider en oversikt over rabattordningene: http://www.nsb.no/togbilletter/

De fleste av rabattordningene er kommersielt begrunnet og kan fritt fastsettes av NSB. De sosialt begrunnede rabattene er innført etter ønske fra staten som element i avtalen om offentlig kjøp av persontransport med tog, på lik linje alt annet offentlig kjøp med andre transportmidler.

For honnørrabatt gjelder 50 % rabatt på full pris. Noen fylkeskommuner ønsker å ha sosiale rabatter som går lenger enn minstekravet. Det medfører at man i Oslo og Akershus også får honnørrabatt på månedskort og dette er innbakt i avtalen om takstsamarbeidet med Ruter AS.