Skriftlig spørsmål fra Peter N. Myhre (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:607 (2009-2010)
Innlevert: 03.02.2010
Sendt: 03.02.2010
Besvart: 09.02.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Peter N. Myhre (FrP)

Spørsmål

Peter N. Myhre (FrP): Regjeringen har gitt 200 millioner kroner i nødhjelp til Haiti, blant annet gjennom diverse FN-organisasjoner. I følge den danske avisen Politiken advarer fire haitianske professorer mot at FN får en sentral rolle i gjenoppbyggingen av landet, og viser til at organisasjonens virke i Haiti gjennom mange år har vært preget av treghet, korrupsjon og inkompetanse.
Tar utenriksministeren disse bekymringsmeldingene på alvor, og vil Regjeringen fremdeles bruke FN som en av viktigste kanalene for nødhjelp til Haiti?

Begrunnelse

Professorene Michele Oriol, Daniel Supplice, Michel Soukar og Erick Balthazar ved Statsuniversitetet i Haiti fraråder i følge Politiken på det sterkeste at FN alene står for gjenoppbyggingen av landet, og at dette vil være en garanti for at arbeidet mislykkes. Professorenes advarsel kommer spesielt som følge av FNs innsats etter orkanene i 2004 og 2008, hvor det etter deres mening var utstrakt korrupsjon, inkompetanse og treghet i organisasjonen. Professorene får også støtte fra den danske Haiti-eksperten Gerard Lehmann på Syddansk Universitet som slår fast at 15 års massiv hjelp fra FN har vært en fiasko.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jordskjelvet på Haiti er en enorm humanitær katastrofe og en svært krevende logistisk utfordring. Jordskjelvet rammet hovedstaden og det sentrale myndighetsapparatet hardt. Effektiv nødhjelp og gjenoppbygging forutsetter koordinert internasjonal innsats. Bare FN kan fylle denne koordineringsrollen, til tross for at organisasjonen også selv ble hardt rammet. Det er kun FN som er anerkjent av alle parter og har den nødvendige legitimitet. Også Haitis regjering, samt store aktører som USA, framholder at det er FN som må foreta den koordinering av nødhjelp og gjenoppbygging på Haiti som er helt nødvendig. Videre er FNs operative nødhjelpsinnsats som Unicefs tiltak for beskyttelse av barn og Verdens matvareprograms (WFP) distribusjon av vann og mat helt nødvendig i det som antas å forbli en humanitær katastrofe i mange måneder framover.

Vi følger hjelpearbeidet tett og er i løpende kontakt med FN-systemet. Noe av hensikten med denne dialogen er også å hjelpe FN til å bli bedre. Vi har videre tett dialog med de norske organisasjonene som jobber på Haiti. Disse koordinerer også sin innsats med FN. Innspillene fra hjelpeorganisasjonene på bakken er viktige for vår dialog med FN. Utenriksdepartementet har i tillegg en medarbeider på plass i Port au Prince som følger hjelpearbeidet og rapporterer om FN og andre sentrale aktørers innsats.

Gjenoppbygging av Haiti må finne sted i nært samarbeid med haitianske myndigheter. Fra norsk side tar vi sikte på å bidra til at den samlede innsatsen blir best mulig koordinert og i tråd med nasjonale prioriteringer. Vi vurderer kanalisering av støtte gjennom flergiverfond i samarbeid med FN, myndigheter og internasjonale finansieringsinstitusjoner, forutsatt at disse kan bidra til en effektiv samordning og god økonomiforvaltning.

Samarbeidsformene for gjenoppbyggingen er ennå ikke klart definert. Imidlertid er en giverkonferanse planlagt i New York i mars. Det blir avgjørende at haitianske myndigheter, FN, Verdensbanken og det øvrige internasjonale samfunn sammen klarer å mobilisere ressurser til gjenoppbygging av Haiti som også tar høyde for å redusere landets og befolkningens sårbarhet.