Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:633 (2009-2010)
Innlevert: 08.02.2010
Sendt: 09.02.2010
Besvart: 19.02.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Enova har kartlagt et betydelig potensial for produksjon av biogass i Norge. Hå Biopark AS gjør en unik satsing ved at de både skal produsere biogass og gjødselspellets. En slik bred satsing mer utfordrende i forhold til marked og investeringsbehov. Ved at produktene dekker flere sektorer fanger ikke Enovas ordninger opp bredden i bioparkens satsing.
Vil statsråden ta et initiativ til at myndighetene bedre kan følge opp mer avanserte grønne næringsprosjekter som går på tvers av sektorer?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Enova er et viktig virkemiddel for å nå regjeringens energipolitiske målsetninger. Enova har en målrettet satsing rettet mot en langsiktig utvikling av markedet for fornybar energi og energieffektivisering. Enova gir tilskudd til teknologiutvikling og investeringer i energieffektivisering i bygg, anlegg, industri og fornybar kraft- og varmeproduksjon.

Enova har flere programmer for å fremme oppvarmingsløsningen basert på fornybar energi, herunder biogass. Enova har også en satsing på produksjonen av biogass i Norge. Denne satsingen retter seg mot aktører som ønsker å satse på industriell produksjon av biogass. Støtten gis som investeringstøtte til bygging av anlegg for biogassproduksjon, samt distribusjon i sammenheng med produksjon.

Regjeringen har videre en næringspolitisk satsing gjennom Innovasjon Norge. Satsingen gjennom Innovasjon Norge favner et bredt spekter av næringer og de kan tilby en rekke virkemidler for å fremme distrikters og regioners næringsmessige muligheter.