Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:678 (2009-2010)
Innlevert: 16.02.2010
Sendt: 17.02.2010
Besvart: 01.03.2010 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Var ikke statsråden opptatt av å lete etter ettersøkte kriminelle før soningskøene etter hans definisjon ble avviklet, slik hans uttalelser til NRK nett 16.02.2010 kan tyde på?

Begrunnelse

Antallet etterlyste har økt betraktelig de siste årene. Fra september 2008 til i dag har antall kriminelle på frifot i Norge økt med 1000 personer, og fengslene har ifølge media ikke plass til alle som tas. Mange forsvinner etter at de har fått en dom, mens de venter på soning, forklarer blant annet avdelingsleder Trond Skaarud i Oslo politidistrikt. Blant de ettersøkte finner man folk med grove narkotikadommer, som står bak alvorlige vold, voldtekter og ran.
Økningen skyldes i stor grad at det er et økende antall utenlandske statsborgere eller personer med en annen etnisk opprinnelse som blir dømt for kriminelle handlinger i Norge, men ikke møter til soning. I tillegg er det færre nå enn tidligere som jobber som personspanere i Oslo-politiet. Over 1900 av de kriminelle på frifot er etterlyst i Oslo-området, melder NRK. Ifølge statsråden skyldes økningen at man har fjernet soningskøen, at DNA-reformen har blitt vedtatt og at ting tar tid.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: NRK meldte 15. februar i år at det finnes 4600 straffedømte som er etterlyst i Norge. Jeg vil påpeke at tallet er sterkt misvisende.

Det stemmer at 4600 personer for tiden er etterlyst i Norge. Kun et fåtall saker gjelder personer som har unndratt seg soning eller rømt. Mer enn 3000 av de som er etterlyst, skal ikke inn i fengsel. 1250 personer er kun etterlyst for at politiet skal forkynne et dokument, for eksempel en stevning. I tillegg har vi gjennomført en DNA-reform, og derfor er det blant de etterlyste rundt 500 personer som skal avlegge DNA-prøver. En stor andel av de etterlyste er personer som kalles inn for å sone/betale bøter, hvorav de fleste betaler boten når de blir innkalt til soning.

Dette visste NRK. Likevel valgte NRK å fremstille saken som om myndighetene gjør lite med at "4600 straffedømte personer" får gå fritt. Og NRK skrev videre: "Fra september 2008 til i dag har antall kriminelle på frifot i Norge økt med 1000 personer." Dette er som nevnt en uriktig fremstilling av de faktiske forhold.

Statistikken viser at i desember 2006 var soningskøen på 2499 personer, mens 540 domfelte var etterlyst for ikke å ha møtt til avsoning av fengselsstraff.

Pr. 4.1. 2010 var soningskøen på 438 personer, mens antall etterlyste domfelte var 660.

Jeg kan også nevne, siden NRK har brukt 2008 som et sammenligningsår, at i september 2008 var det 671 etterlyste domfelte. 2933 personer sto i kø for å sone subsidiær fengselsstraff for bot i desember 2006, mens 405 personer var etterlyst for ikke å ha møtt.

Pr. 4.1. 2010 var denne køen redusert til 297 personer, samtidig som antall etterlyste var 403 personer. Et betydelig antall av denne gruppen vil velge å betale boten fremfor å gå i fengsel. I september 2008 var det 394 som var etterlyst for å sone for bøter.

På bakgrunn av ovennevnte tall er det ikke grunnlag for å hevde at avvikling av soningskøene har ført til noen stor økning i antall personer som må etterlyses for ikke å ha møtt til soning av fengselsstraff. Jeg vil dessuten påpeke at vi ser at antall etterlyste svinger fra uke til uke.

Jo mer alvorlig forhold en person er etterlyst for, jo mer vil politiet gjøre for å oppspore vedkommende. Politiet har sentrale registre over etterlyste personer. Dette betyr at om politi i ett distrikt treffer på en person i forbindelse med sitt arbeid, vil de ha mulighet til å sjekke om personen er etterlyst for andre forhold andre steder. Slik fanger man opp etterlyste på tvers av politidistrikter. Det er nå, og har alltid vært, av sentral betydning for tilliten til rettsvesenet at domfelte personer som ikke møter til soning, raskt blir etterlyst og pågrepet.