Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:703 (2009-2010)
Innlevert: 18.02.2010
Sendt: 18.02.2010
Besvart: 02.03.2010 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Havforskningsinstituttet har nå lagt ut på anbud leie av fartøy til merking av grønlandssel mai - juni 2010. Det er en forutseting for å kunne delta i konkurransen at fartøyet har tillatelse til å delta i loddefiske. En slik forutsetning gjør at blant annet selfangstfartøyene ikke kan delta i konkurransen.
Vil statsråden se på mulighetene for å kunne fravike kravet om tillatelse til loddefiske slik at flere aktører kan delta i konkurransen?

Begrunnelse

Selfangstnæringen sliter med dårlig lønnsomhet og det er viktig å legge til rette for at disse fartøyene blant annet kan nyttiggjøres i forskningssammenheng innenfor ordinære konkurranseforhold med andre aktører.

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Havforskningsinstituttet (HI) skal gjennomføre et prosjekt knyttet til merking av grønlandssel med satellittsendere, hvor ett av formålene er å undersøke selens beiting på lodde. Det kan bli behov for innleie av et kommersielt fartøy for gjennomføring av merketokt, og det var lagt opp til at fartøyleie skulle finansieres med forskningskvote av lodde. HI hadde derfor stilt krav om at fartøy som skulle delta i konkurransen måtte ha tillatelse til å delta i loddefisket. Jeg ser at dette er en type oppdrag som kan passe for en større krets av fartøy enn de som har tillatelse til å fiske lodde. Derfor har HI nå endret opplegget og utlyst saken på nytt, slik at eventuelt fartøyleie baseres på en døgnpris. Det er ikke lenger et krav at fartøyet må ha tillatelse til å delta i loddefiske. Fristen for tilbud er nå forlenget til 12. mars 2010.