Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:704 (2009-2010)
Innlevert: 18.02.2010
Sendt: 18.02.2010
Besvart: 19.02.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Styret i Oslo universitetssykehus har vedtatt å legge ned Aker sykehus. Dette på tross av at Soria Moria-erklæringen eksplisitt sier at lokalsykehus ikke skal legges ned. Som kjent er Aker sykehus i dag lokalsykehus for en stor del av Groruddalens befolkning. Samtidig mener de lokale bydelsoverleger og Oslo kommune at befolkningen som allerede er overført til A-hus, hadde et bedre tilbud på Aker.
Vil statsråden engasjere seg i saken eller tar hun vedtaket kun til etterretning?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Styret for Oslo universitetssykehus HF vedtok 17. februar å samle lokalsykehustilbudet for deler av Oslos befolkning til Ullevål.

Overflytting av sykehustilbudet for deler av Groruddalen, er en konsekvens av forutsetningene for byggingen av Nye Ahus, fremmet i budsjettforslaget for 2004 (Bondevik II).

Jeg følger saken nøye og vil forsikre meg om at før befolkningen fra Alna overføres fra Aker til Ahus i 2011, skal det gjøres nødvendige vurderinger av både befolkningsutviklingen i hovedstadsområdet og vurderinger av kapasitet og forsvarligheten av tilbudet. Det må ikke være tvil om at befolkningen i hovedstadsområdet – og i Groruddalen - skal være sikret et likeverdig og forsvarlig lokalsykehustilbud.

Jeg forutsetter at Helse Sør-Øst RHF og Oslo Universitetssykehus HF legger til rette for å sikre en fortsatt god og konstruktiv dialog med Oslo kommune om eventuell fremtidig bruk av lokalene ved Aker i et samarbeid med spesialisthelsetjenesten.