Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:712 (2009-2010)
Innlevert: 18.02.2010
Sendt: 19.02.2010
Besvart: 26.02.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Har utenriksministeren nå endret sitt syn eller vil han fortsatt bidra til å bekjempe antisemittiske holdninger i Norge?

Begrunnelse

4. mars 2009 spurte undertegnede utenriksministeren om hva han ville gjøre for å bekjempe antisemittiske holdninger i Norge og hva han ville gjøre for at Norge ikke skulle bli oppfattet som et antisemittisk land.
Bakgrunnen for spørsmålet var Regjeringens ensidige anerkjennelse av den Hamas ledede regjeringen uten at kravene fra det internasjonale samfunn var fulgt opp, utenriksministerens endring i uttalelser under Gaza konflikten, regjeringsmedlemmer som tar til orde for boikott av israelske varer, samt uttalelser fra den israelske statsviter og forfatter Manfred Gerstenfeld som hevdet at Norge var den mest antisemittiske nasjon i Europa.
I sitt svar datert 11. mars 2009 skriver utenriksministeren bl.a.:

"Jeg støtter representanten Vaksdals fokus på kampen mot antisemittiske holdninger. De er et engasjement og en holdningskamp jeg tar del i. På den annen side kan jeg ikke gå god for at Norge oppfattes som et antisemittisk land internasjonalt".

Og i slutten av sitt svar skriver utenriksministeren:

"Samtidig er det slik at offentlige myndigheter ikke kan bekjempe antisemittisme alene. Det viktigste holdningsskapende arbeidet mot antisemittisme, rasisme og diskriminering må foregå i lokalmiljøet, på den enkelte arbeidsplass, skole, fritidsmiljøer etc. Dette krever innsats fra hver enkelt av oss".

Undertegnede oppfattet utenriksministerens svar som positivt.
Da Vanunu-saken verserte i media i desember fikk vi på nytt høre fra representanter for israelske myndigheter at Norge blir oppfattet som fiendtlig mot Israel.
Utenriksminsterens bidrag til den sterkt Israel-kritiske boken "Gazas øyne" har på nytt forsterket holdningene om et enda mer Israel-kritisk og antisemittisk Norge.
Dette bidrar til det stikk motsatte av det utenriksministeren skrev i sitt svar til meg.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg finner representanten Vaksdals spørsmål grunnløst og udokumentert. Jeg står fast på det svaret jeg gav til representanten datert 11. mars 2009. Jeg ser det som en viktig oppgave å bidra til å bekjempe anti-semittiske holdninger i Norge.

Norge har i et år har innehatt formannskapet for Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Rememberance and Research (ITF) – vi overlater stafettpinnen til Israel i Berlin 4. mars. Jeg har personlig engasjert meg i dette for å forankre det forebyggende arbeidet mot anti-semittisme. Israel roser Norge for den innsatsen vi har utøvd dette året og ser fram til videre samarbeid det kommende år.

Selv om Norge er en nær partner for Israel, tar vi også opp saker vi er uenige med Israel i. Det er i denne sammenheng viktig å huske på at kritikk av israelsk politikk ikke kan likestilles med anti-semittisme.

Representanten Vaksdal viser i sin begrunnelse til debatten som har vært rundt Vanunu og Gilbert/Fosses bok ”Øyne i Gaza”. Vanunu har sonet sin straff og Regjeringen er bekymret over de begrensninger i ytrings- og bevegelsesfriheten han fremdeles er pålagt av israelske myndigheter. Når det gjelder Gilbert og Fosses bok er det ikke riktig at jeg har bidratt til denne. Jeg har i en kommentar gjengitt på baksiden av boken påpekt det viktige forhold at øyenvitneskildringer blir fortalt, i en konflikt der andre vitnesbyrd ikke slapp ut – uten dermed å gå god for innholdet i skildringene. Forøvrig vil jeg klart tilbakevise at kritikk av Israels krigføring i Gaza på noen måte kan kalles anti-semittisme.