Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:722 (2009-2010)
Innlevert: 19.02.2010
Sendt: 22.02.2010
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 25.02.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Akvarieentusiaster i USA kan kjøpe GloFish, en vakker sebrafisk som er selvlysende under svart UV-lys. GloFish ble utviklet av National University of Singapore for å oppdage forurensing i ferskvann, og er av helt vanlig zebrafisk som har blitt tilført et gen fra en manet.
Vil statsråden legalisere import av GloFish, og hvordan straffes akvarieentusiaster som privatimporterer fisken i dag?

Begrunnelse

Norge og EU fører en restriktiv politikk når det gjelder genmodifiserte organismer. Import av GloFish er ulovlig i Norge, men det finnes allikevel akvarieentusiaster som importerer fisken. En rassia i Nederland avdekket hele 1400 GloFish i 2006. Genmodifiserte akvariefisker er ikke ment som menneskemat, og en tropisk zebrafisk (Danio rerio) som GloFish har heller ingen mulighet til å spre seg i norsk natur. Det er derfor vanskelig å se at de tradisjonelle begrunnelsene mot genmodifiserte organismer er gyldige på dette området, og GloFish har vært godkjent for salg i USA siden 2003.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg viser til spørsmål nr. 722 fra representanten Jørund H. Rytman. Spørsmålet er rettet til landbruks- og matministeren, men oversendt Miljøverndepartementet ettersom behandling av saker om genmodifiserte organismer tilhører miljø- og utviklingsministerens ansvarsområde.

Utsetting, herunder import og bruk i akvakulturinnretning, dyrestaller og lignende, av genmodifiserte organismer i Norge kan bare skje etter godkjenning i medhold av genteknologiloven. Så langt har myndighetene ikke mottatt søknad om utsetting av genmodifisert sebrafisk i Norge. Dersom myndighetene skulle motta en slik søknad, vil den bli behandlet i tråd med genteknologilovens bestemmelser.

I henhold til genteknologiloven, kan den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser eller vedtak truffet med hjemmel i loven, straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år. Under særlig skjerpende omstendigheter, kan fengsel inntil 4 år anvendes.

Veterinærinstituttets rapport Molekylærbiologisk deteksjon av genmodifisert sebrafisk (GloFish), rapport 18 – 2009, analyserte sebrafisk fra fem forskjellige butikker i Oslo og Akershus, uten at det ble påvist de kjente genmodifiseringene. De mener videre at det ikke foreligger indikasjoner på at genmodifisert fisk, verken akvariefisk eller oppdrettsfisk, finnes i norske hobbyakvarier eller på det norske markedet. Dette inntrykket samsvarer med de uformelle undersøkelser Direktoratet for naturforvaltning har gjort.