Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:723 (2009-2010)
Innlevert: 19.02.2010
Sendt: 22.02.2010
Besvart: 01.03.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Vil helse og omsorgsministeren tilby kvinner også opp til 45 år vaksinen Gardasil mot HPV infeksjonen?

Begrunnelse

Kreft er dessverre en av våre mest økende sykdommer. Og all mulig behandling og forebygging er viktig for å få ned antall krefttilfeller samt redde flere fra sykdommen. Vi hadde også nettopp en viktig interpellasjon om dette i Stortinget. I år fikk vi vaksine mot HPV-infeksjon som kan føre til livmorhalskreft. Det at en nå tilbyr jenter på 12 år denne vaksinen er viktig. I Bergens Tidende lørdag 20. februar kan en lese at nye resultater viser at vaksinen har god forebyggende effekt mot celleforandringer og forstadier til livmorhalskreft hos kvinner helt opp til 45 år. Samtidig er det og svært gledelig at kvinner som tidligere har gjennomgått kirurgisk behandling for celleforandring i livmorhalsen hadde betydelig mindre risiko for å trenge ny behandling dersom de ble vaksinert.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: HPV-vaksinen ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet fra 2009 og tilbys nå jenter i 12-13-årsalder. Dette er på sikt et viktig stykke arbeid for kvinners helse!

Grunnen til at vaksinen tilbys nettopp så unge jenter er at det er viktig å få vaksinert flest mulig før jentene blir seksuelt aktive. Etter seksuell debut faller nemlig kost-nytte-effekten av HPV-vaksinasjonen, selv om det er korrekt at også jenter og kvinner etter seksuell debut kan ha nytte av vaksinen. Vi har i denne omgang valgt å prioritere de yngste jentene. Inntil videre må foresatte til eldre jenter og kvinner betale for vaksinen selv.