Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:738 (2009-2010)
Innlevert: 24.02.2010
Sendt: 25.02.2010
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 08.03.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Hedmark merker folk de økte strømprisene nå om dagen. Prisene har aldri vært så høye.
Hva vil statsråden bidra med slik at vi får strømpriser som folk flest kan leve med?

Begrunnelse

Det kan synes som at man ikke bruker de muligheter man har til å produsere nok strøm og dermed blir prisene høye.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Vi har i vinter sett uvanlig høye strømpriser i nesten hele Norden. Sør-Norge og Jylland har skilt seg ut med lavere priser på grunn av begrensninger i overføringskapasiteten. De høye prisene skyldes en lang og kald vinter i kombinasjon med at store deler av svensk kjernekraft er ute av drift. I det siste har prisene i Sørøst-Norge, som Hedmark er en del av, steget.

Jeg har fokus på kraftsituasjonen og holdes løpende oppdatert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statnett. Jeg har vært i kontakt med min svenske kollega, næringsminister Maud Olofsson om situasjonen rundt de svenske kjernekraftverkene.

Produksjon og forbruk av elektrisitet er ikke jevnt fordelt over landet, og det er begrensinger i overføringskapasiteten mellom ulike regioner. Jeg ønsker ikke at det i lange perioder skal være store regionale prisforskjeller. Det er derfor et mål å fjerne store og langvarige flaskehalser i sentralnettet. Økt satsning på nettutbygging og forbedret overføringskapasitet utgjør derfor viktige tiltak i Regjeringens strategi for å bedre kraftflyten og sikre kraftbalansen. Målet er økt overføringskapasiteten både mellom regioner innenlands og til utlandet.

Det er først og fremst styrket kapasitet over Oslofjorden som vil fjerne flaskehalsen mellom Sørøst- og Sørvest-Norge.

Regjeringen har også styrket satsingen på fornybar energi og energieffektivisering gjennom Enova.