Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:750 (2009-2010)
Innlevert: 25.02.2010
Sendt: 26.02.2010
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 10.03.2010 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Alle kommuner og fylkeskommuner skal etter plan og bygningsloven utarbeide klimahandlingsplaner, med beskrivelse av og forslag til tiltak for å redusere klimagassutslipp og andre miljøtiltak.
Hvilke insentiver ligger til grunn for utarbeidelse av slike klimahandlingsplaner og påvirker utarbeidelse av slike klimahandlingsplaner kommunenes behandling når det gjelder overføringer fra staten?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Under ny planlov har regjeringen fastsatt en statlig planretningslinje for klima- og energiarbeid i kommunene. Denne skal bidra til at kommunene og fylkeskommunene gjør klima- og energiplanlegging som en del av den ordinære planleggingen under plan- og bygningsloven. Regjeringen har en rekke programmer for å hjelpe kommunene til å bli mer miljøvennlige. Det vises i den forbindelse til programmene Framtidens byer, Livskraftige kommuner og Grønne energikommuner. Dessuten har Enova gitt støtte, og gir fortsatt støtte, til energi- og klimaplanlegging i kommunene.

I forbindelse med den statlige planretningslinjen forventes det at alle kommuner og fylkeskommuner innen 1. juli 2010 skal gjøre første generasjons klima- og energiplanlegging i sin kommuneplan eller i egen kommunedelplan. Erfaringene vi gjør oss dette året, Klimakurs anbefalinger og høringsuttalelser i den forbindelse vil danne et forbedret grunnlag for hvilket fokus vi bør ha på kommunene i klimasammenheng.