Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:763 (2009-2010)
Innlevert: 01.03.2010
Sendt: 02.03.2010
Besvart: 08.03.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Den 1.mars har NRK Nordland et oppslag om ubåtladesaken. Her vises det til statsrådens tidligere svar til meg om bruk av Ramsund og mobile enheter. Det nye er at det hevdes at det ved kystvaktbasen på Sortland finnes utstyr som gjør det mulig å lade ubåtene der men at dette ikke benyttes. Under sending hos NRK Nordland ble det en diskusjon mellom ansatte i Forsvaret om hva som er fakta.
Hva er fakta når det gjelder muligheten for å benytte Sortland som ladestasjon?

Begrunnelse

På nytt får Forsvarets seg en "omdømme" utfordring. Dersom det er riktig at Sortland kan gjøre jobben men av en eller annen grunn veles bort, med den følge at man seiler ubåtene fra Barentshavet til Bergen for å lade dem og deretter seile dem tilbake, ja da bør det finnes en svært god forklaring på dette. I motsatt fall vil det virke negativt.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 2. mars 2010 med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om muligheten for å benytte ladekapasitet ved kystvaktbasen på Sortland til å lade ubåters batterier mens de opererer i Nord-Norge.

Ved kystvaktbasen på Sortland finnes en ladekapasitet som ble bygget i 1977 for å lade forrige generasjons ubåter (Kobben-klassen). Denne ladekapasiteten er ifølge Forsvaret teknologisk utdatert, og bør dessuten av tekniske og sikkerhetsmessige grunner ikke benyttes av den vesentlig større Ula-klassen. I tillegg gjør dybde- og strømforholdene ved anlegget det vanskelig for Ula-klassen å manøvrere sikkert til og fra kai. Uavhengig av disse forholdene er det ved Ramsund orlogsstasjon at Sjøforsvaret har de nødvendige logistikkfunksjoner for å understøtte fartøyene mens de opererer i Nord-Norge.

Som angitt i mitt svar på spørsmål nr. 510 fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen av 2. februar 2010, vil det behov for lading av ubåtenes batterier som kan oppstå mens de opererer i Nord-Norge, bli ivaretatt ved etablering av en ladekapasitet i Ramsund. Eventuelt behov for ladekapasitet inntil denne permanente løsningen er etablert vil bli ivaretatt av en mobil løsning.