Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:772 (2009-2010)
Innlevert: 03.03.2010
Sendt: 04.03.2010
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 09.03.2010 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Nordområdesatsingen har kunnskapsbygging som en sentral byggestein. Ukentlig kommer henvendelser fra internasjonale, høyt kvalifiserte mennesker som ønsker å etablere seg i nord og har med barn og som i den forbindelse etterspør en internasjonal skole etter internasjonal IB-standard.
Kan utenriksministeren ta et initiativ og bidra til en snarlig avklaring på søknaden om etablering av en internasjonal skole i Tromsø?

Begrunnelse

Satsingen på kunnskapsbygging står sentralt i nordområdestrategien.
Nord-Norge og Tromsø har en rekke offentlige og private virksomheter som rekrutterer ansatte fra hele verden. Mange av disse er i en livsfase der de har barn og har behov for et skoletilbud tilpasset barn som flytter med foreldrene sine.
Det oppleves det nå som en konkurransemessig ulempe i nord at man ikke kan tilby en internasjonal skole. I et nordområdeperspektiv er det viktig at bl.a. Tromsø fremstår som et attraktivt bosted for internasjonale toppforskere og annet nøkkelpersonell. Det å få etablert en internasjonal skole nord for Trondheim er svært viktig for Nord-Norge og Troms.
I Tromsø har det i flere år vært arbeidet for å etablere en internasjonal skole. Søknaden om en internasjonal skole ligger til behandling i Utdanningsdirektoratet, men avgjørelsen er stadig blitt utsatt. Saksbehandlingen har tatt uforståelig lang tid, og det ene skoleåret etter det andre har gått uten at skolen kan komme i gang. Styret for Tromsø International School har nå innsett at oppstart høsten 2010 heller ikke synes å være realistisk og begynner å bli bekymret for om det er mulig å rekke oppstart våren 2011.
Styret arbeider med å få avklart lokalisering og ønsker å komme i gang med rekruttering av lærere, men kan naturligvis ikke påta seg noen forpliktelser før det foreligger et formelt vedtak fra Utdanningsdirektoratet.
Skolen skal etableres helt i tråd med den internasjonale IB-standarden og vil få plass til 150 barn fra 6-16 år når skolen er fullt utbygd i løpet av pilotfasen på tre år. IB-standarder viktig for å sikre to ting: De som kommer hit med barna sine, skal starte på riktig trinn med en undervisning som er identisk verden over. Vi ønsker også å kunne tilby norske barn et opphold på skolen før de følger med sine foreldre på utenlandsopphold som er blitt mer og mer vanlig.
Lokale og regionale myndigheter, samt næringsliv og kunnskapsmiljøene (UIT, Akvaplan, Polarinstituttet bl.a.) støtter denne etableringen.
En internasjonal skole i Troms er en svært viktig nordområdesatsing.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Utdanningsdirektoratet har til behandling en søknad fra Stiftelsen Tromsø International School om godkjenning etter privatskoleloven. Søknaden ble fremmet våren 2009 innen søknadsfristen 1. april, med sikte på oppstart høsten 2010. Stiftelsen søkte også i 2008 om godkjenning etter privatskoleloven, men trakk samme år søknaden før det ble fattet vedtak i saken.

Utdanningsdirektoratet har varslet at det vil bli fattet vedtak i saken innen 01.04.2010. Søknaden om etablering av en internasjonal skole i Tromsø vil således få en snarlig avklaring.