Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:783 (2009-2010)
Innlevert: 04.03.2010
Sendt: 04.03.2010
Besvart: 11.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Norges Lastebileierforbund avd. Nordland, Troms og Finnmark har gjennomført en test av vinterdekk med forskjellig størrelse på piggdekk.
Vil statsråden vurdere å tillate bruk av større pigger basert på testresultatet?

Begrunnelse

Norges Lastebileier-Forbund sine avdelinger i Nordland, Troms og Finnmark arrangerte i samarbeid med Dekkmann og Forsvaret mandag 11/1-10 test av piggdekk.
Bilene som ble brukt var Forsvarets Kjøreskole Bardufoss sine Scania R 500 påmontert nye dekk av typen Continental HSW2 foran og Barum BD 22 på drivakselen. Dekkene på den ene bilen var pigget ihht. forskriften med 130 stk. 3 grams miljøpigger i hvert hjul mens den andre bilen var pigget etter ønske fra NLF med 200 stk. 6 grams i hvert hjul. Bilen var lastet til ca lik totalvekt (24500kg) og vektfordeling på foraksel kontra bakaksel/boggi (7300kg/17000kg) var også lik.
Testen forgikk på NAF øvingsbane Setermoen under forhold med glatt vått isunderlag, + 4 grader i lufttemperatur og tidvis regn/sluddbyger. Banene er utstyrt med hastighetsmåler og det er disse som det er referert til testresultatene.
Det ble foretatt gjentatte bremseforsøk på rett strekning med økende hastigheter for å se om forskjellig type og antall pigg hadde innvirkning på bremselengden.
Resultatene skjematisk oppsatt ble som følger:
Hastighet i km/t. Bremselengde på bil utstyrt ihht. forskrift Bremselengde på bil utstyrt ihht. NLF ønske
31 25m 20m

45 60m 50m

50 80m 65m

54 82m 70m

I tillegg ble det også kjørt noen forsøk i sving for å avdekke om det var forskjell på retningstabilitet og grep mot underlaget.
Her viste det seg også at det ble forskjellig resultat, bilen med dekkutrusting ihht. forskriften fikk etter hvert som hastigheten økte opp mot 30 km/t store problemer med å holde seg i sitt kjørefelt og fronten av bilen skled sidelengs. Den andre bilen med flere pigger i dekkene hadde bedre retningstabilitet men på begge bilene virket det som bakenden slapp ca. på samme tidspunkt.
Det vi skal merke oss er at alle forsøkene er foretatt i forholdsvis lave hastigheter (fart som brukes i tettbebygd strøk) Hadde vi kunnet øke hastigheten opp mot ”normale” landeveistransport på 70 km/t og høyere ville bremselengdene øket dramatisk pga fysikkens lover som sier at ved dobling av hastighet firedobles bremselengden.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Vegdirektoratet arbeider nå med revisjon av dekkbestemmelsene og vil i denne sammenheng også vurdere piggdekkbestemmelsene for tunge kjøretøy.

Når det gjelder testresultatene utført av NLF avd. Nordland, Troms og Finnmark m.fl., vil disse bli vurdert sammen med andre innspill i det pågående revisjonsarbeidet, som også NLF deltar i. Det vil også bli sett hen til det internasjonale arbeidet som foregår på dette området. I lys av den utvikling som har skjedd siden gjeldende piggdekkbestemmelser vart innført, både for kjøretøy og dekk, fremstår det nå som hensiktsmessig å foreta en gjennomgang av disse reglene.

Avslutningsvis vil jeg også nevne at produktutviklingen går raskt, både når det gjelder piggfrie dekk og piggdekk. Fra bransjehold antydes det at forskjellen på piggfrie dekk og piggdekk i framtiden kan bli enda mindre enn i dag, også på det glatteste føret.