Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:817 (2009-2010)
Innlevert: 10.03.2010
Sendt: 10.03.2010
Besvart: 19.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Forbrukerrådet kritiserte regjeringen i en kronikk i VG 9. mars med bl.a. følgende konstatering: "Stoltenberg og regjeringen har skylden for togkaoset og viser ikke vilje til å hjelpe titusener av pendlere..." Samferdselsministeren har besvart kritikken med en kraftig salve mot leder av Forbrukerrådet, hvor hun blant annet krever svar på hvordan rådet er organisert. Statsråden ønsker åpenbart å kneble forbrukerrådet og hindre kritikk av Regjeringen.
Ser statsråden på forbrukerrådet som regjeringens redskap?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg er vel kjent med Forbrukerrådets formål, oppgaver og stilling som forvaltnings- organ med særskilte fullmakter, eget styre og egne vedtekter fastsatt ved kongelig resolusjon. Rådet har full faglig uavhengighet og spiller en viktig samfunnsrolle ved å formidle og fremme interessene til forbrukerne av varer og tjenester. Jeg er kjent med at Forbrukerrådet står fritt til å ta opp forhold knyttet til både offentlig og privat sektor.

Dette innebærer følgelig at jeg ikke ser på Forbrukerrådet som ”regjeringens redskap”. Jeg har heller ikke gitt uttrykk for noe ønske om å begrense Forbrukerrådets adgang til å uttale seg og delta i offentlig ordskifte.

Forbrukerrådet kritiserer for tiden regjeringen sin jernbanepolitikk. Utgangspunktet er den vanskelige situasjonen nå i vinter. Jeg har stor forståelse for frustrasjonen til pendlerne og har derfor hatt flere møter med pendlerforeninger.

Jeg kan forsikre Forbrukerrådet om at vi er godt i gang på alle områder rådet tar opp.

Å bedre punktligheten er prioritet nummer en både for Jernbaneverket og NSB.

Det blir arbeidet på spreng for å få på plass bedre informasjon og bedre alternativ transport. Vi har for første gang fått på plass en refusjonsordning ved avvik. Denne gjelder både enkeltbilletter og periodebilletter, etter nærmere regler.

Det er godt å registrere at Forbrukerrådet gjør det de skal, er på plass på områder som gjelder folk flest. Jeg finner det derimot underlig at rådet går til felts mot stats- ministeren fordi regjeringen nå setter i gang en redegjørelse om høyhastighetsbaner i Norge. Dette har regjeringen varslet i Soria Moria II. Det er ellers et oppdrag som også har bred støtte i Stortinget. Redegjørelsen skal ikke bare se på mulighetene for høyhastighetstog, men også legge en strategi for fjernstrekningene mellom de største byene våre.

Forbrukerrådet hevder ellers at regjeringen ligger langt etter skjema i jernbane- satsingen. Det er vanskelig å forstå. Vi har faktisk doblet jernbanebevilgningene siden vi overtok i 2005. Vi har dessuten lovet en gradvis opptrapping av mer midler. Jernbaneverket fikk mer midler enn de kunne bruke i 2009, i år har de blant annet fått det de selv mener de trenger til utbedring i Osloområdet. Det tar dessverre tid å få bukt med problemene.

Vi gjør nå det vi kan i alle ledd for å bedre togtilbudet så raskt som mulig. Dessuten arbeider vi for å realisere den mest ambisiøse nasjonale transportplanen som noen gang er lagt fram: 322 milliarder kroner til veg og bane de kommende ti årene!