Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:845 (2009-2010)
Innlevert: 12.03.2010
Sendt: 12.03.2010
Besvart: 25.03.2010 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Oslo politidistrikt har fått en regning på 30 mill. kr. som skal dekke kostnadene til et nasjonalt politihelikopter. Denne regningen er det ikke tatt høyde for i Oslo og man må nå trekke inn penger fra en rekke seksjoner for å dekke ekstrautgiften. Man spør seg hvordan kommunikasjonen er så dårlig at slikt kan skje.
Er justisministeren enig i at Oslo skal bære kostnadene og hva er i tilfelle årsaken til at regninger kommer så overraskende som i dette tilfelle?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Ved siden av de tradisjonelle politioppgavene har Oslo politidistrikt ansvaret for landsomfattende oppgaver innen bl.a. etterretning, narkotika og antiterrorbekjempelse. Ved opprettelse av helikoptertjenesten i politiet i 2003 ble ansvaret lagt til Oslo politidistrikt. Leiekontrakten ble inngått mellom Politidirektoratet og Pegasus helicopter. Ved fastsettelse av budsjettet for Oslo politidistrikt er det tatt hensyn til utgifter til disse spesielle tjenestene.

Det har fra min side vært en forutsetning at Oslo politidistrikt skulle kjøpe helikopteret. I tildelingsbrevet for 2010 til Politidirektoratet har vi bl.a. skrevet:

”Ved utløpet av den avtalte leieperioden for politihelikopteret må Oslo politidistrikt kjøpe dette”.

Det er Oslo politidistrikt som betaler alle utgifter i tilknytning til helikoptertjenesten i dag. Når helikopteret kjøpes i 2010 vil leieutgiftene bli redusert og i tillegg har Oslo politidistrikt fått en økning i budsjettet som delvis kompensasjon for utgifter til kjøp.

Budsjettet til Oslo politidistrikt er økt med 193 millioner kroner (12 %) fra 2009 til 2010. Fra 2006 til 2010 er budsjettet økt med 463 millioner kroner (34,5 %). Oslo politidistrikt, har på samme måte som de andre politidistriktene, fått en betydelig styrking av budsjettet.