Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:861 (2009-2010)
Innlevert: 16.03.2010
Sendt: 16.03.2010
Besvart: 23.03.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): For tiden sitter en norsk mor i India og forsøker å få reise tilbake til Norge med sine to nyfødte barn. På grunn av ulik lovgivning har moren havnet i en situasjon der norsk lovgivning sier noe mens indisk lovgivning noe annet. De som lider under dette er selvfølgelig kvinnens to små barn.
Hva vil UD gjøre for å finne en løsning slik at den norske kvinnen og hennes to barn kan reise trygt hjem til Norge?

Begrunnelse

UD ønsker å fremstå som handlekraftig og målrettet i saker hvor nordmenn av ulike årsaker trenger bistand. Det finnes også dessverre tilfeller hvor nordmenn i en svært sårbar situasjon ikke har fått den hjelp de mente berettiget og nødvendig. Jeg ser derfor frem til å høre hva UD kan gjøre i denne saken.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Departementet er kjent med at en norsk kvinne i India ønsker pass til to barn født av surrogatmor og hvor far ikke er norsk statsborger.

Før pass kan utstedes må søker ha norsk fødselsnummer. På grunnlag av den indiske fødselsattesten ble slik søknad fremmet av ambassaden i New Dehli overfor Personregisteret, på rutinemessig måte.

I henhold til norsk barnelov er mor den kvinne som har født barnet. Denne saken er derfor til vurdering i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Utenrikstjenesten vil også fremover kunne tilby bistand til den norske kvinnen innenfor de rammer som følger av gjeldende lover, regler og instrukser, og vil følge opp resultatet av behandlingen i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.