Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:863 (2009-2010)
Innlevert: 16.03.2010
Sendt: 17.03.2010
Besvart: 25.03.2010 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Hvordan ser statsråden på den fremtidige muligheten for tilstrekkelig rekruttering av kompetente personer til dommerstillinger i jordskifterettene?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg vil starte med å si at jordskiftedomstolene har svært dyktige dommere og gjør et godt arbeid. Blant annet har saksbehandlingstiden hatt en positiv utvikling de siste årene.

Jeg er likevel kjent med at det i flere år har vært vanskelig å rekruttere til jordskiftedomstolene; noe jeg ser på som bekymringsfullt. Situasjonen er ekstra utfordrende fordi et stort antall jordskiftedommere vil gå av med pensjon i de nærmeste årene.

For å bli jordskiftedommer, må en i henhold til jordskifteloven § 7 ha eksamen fra Universitetet for miljø- og biovitenskap. I Landbruks- og matdepartementets utkast til ny jordskiftelov som ble sendt på høring 21. august 2009, blir det blant annet foreslått at kvalifikasjonene til jordskiftedommerne ikke lenger skal være bundet til et bestemt universitet. Det blir også foreslått å innføre en jordskiftedommerfullmektigordning. Dette er forslag som vil kunne bidra til en bedre rekruttering til jordskiftedomstolene.

Jeg vil også nevne at det allerede er gjennomført tiltak for å bedre rekrutteringssituasjonen. I 2009 ble bevilgningen til jordskiftedomstolene økt med 20 mill. kroner hvorav 15 mill. kroner ble benyttet til lønnsøkning, blant annet for å bidra til økt rekruttering.

For øvrig følger Domstoladministrasjonen, som har det administrative ansvaret for jordskiftedomstolene, nøye med på rekrutteringssituasjonen. Domstoladministrasjonen har iverksatt et prosjekt for å utrede jordskiftedomstolenes ressursbehov. Prosjektet innebærer blant annet at det skal utarbeides en rekrutteringsplan. Jeg er opptatt av at rekrutteringsutfordringene løses, og har jevnlig dialog med Domstoladministrasjonen om situasjonen i jordskiftedomstolene.