Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:865 (2009-2010)
Innlevert: 17.03.2010
Sendt: 17.03.2010
Besvart: 25.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): E39 Kyststamveien, er hovedferdselsåren nord-sør på Vestlandet. Mellom Stavanger og Bergen opererer Fjord 1 to av Norges mest trafikkerte ferjesamband, som nå må gå med sterkt redusert kapasitet.
Hvordan vil samferdselsministeren rydde opp i forholdene knyttet til Sjøfartsdirektoratets revurdering og tilbaketrekking av godkjenning for redningsflåten på de fem gassferjene som trafikkerer E39-sambandene i Hordaland og Rogaland, slik at ikke trafikantene blir skadelidende?

Begrunnelse

E-39 er en hovedpulsåre for frakt av person- og godstrafikk mellom Bergen og Stavanger. Vestlandet er avhengig av ferjene over Boknafjorden og Bjørnefjorden, og at disse har tilstrekkelig kapasitet.
Alle er enige om at sikkerheten er aller viktigst. Da er det helt uhørt at Sjøfartsdirektoratet skal ha gitt godkjenning på feil grunnlag til fem gassferjer som nå har vært i trafikk i flere år og fraktet hundretusener av passasjerer gjennom storm og vintermørke med for dårlig sikkerhetsutstyr.
E-39 er en hovedpulsåre for frakt av person- og godstrafikk mellom Bergen og Stavanger. Vestlandet er avhengig av ferjene over Boknafjorden og Bjørnefjorden, og at disse har tilstrekkelig kapasitet.
Alle er enige om at sikkerheten er aller viktigst. Da er det helt uhørt at Sjøfartsdirektoratet skal ha gitt godkjenning på feil grunnlag til fem gassferjer som nå har vært i trafikk i flere år og fraktet hundretusener av passasjerer gjennom storm og vintermørke med for dårlig sikkerhetsutstyr.
Sjøfartsdirektoratets feil og den nåværende kompetansestriden med Fjord 1 koster nå ferjepassasjerer uforutsette oversittinger og dermed uberegnelig økt reisetid mellom Stavanger og Bergen. Dette er fullstendig uakseptabelt for næringsliv og befolkning langs en av landetes hovedferdselsårer. Rett før påske opplever vi nå altså at ferjene må seile med 150 færre passasjerer enn de har gjort hittil, på grunn av endret vurdering av vakueringssystemene på ferjene fra Sjøfartsdirektoratets side.
Det ser nå ut til å dreie seg om finansiering av økt evakueringskapasitet og lang behandlingstider for en anke fra selskapet. Da det ikke er satt av tilleggsmidler til ekstra flåtekapasitet eller midlertidig vurdert å sette inn ekstra ferjer for å avhjelpe situasjonen er dette en fullstendig uakseptabel situasjon som bare statsråden og hennes kollega, Giske kan rydde opp i.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg har fått opplyst fra Nærings- og handelsdepartementet at de har mottatt en klage fra rederiet Fjord1 på Sjøfartsdirektoratets vedtak om å endre passasjersertifikatene på gassferjene som Fjord1 opererer på E39 i Hordaland og Rogaland. Spørsmålet i saken har vært om de aktuelle fergene hadde tilstrekkelig antall redningsfarkoster. I den vurderingen har Sjøfartsdirektoratet vurdert om en container inneholdende to stk. redningsflåter skal forstås som én eller to redningsfarkoster. Redningssystemet som rederiet har installert på de aktuelle fergene er typegodkjent etter et EU-system. Nærings- og handelsdepartementet har derfor instruert Sjøfartsdirektoratet om å forelegge problemstillingen for EU-kommisjonen med sikte på en harmonisert forståelse av saken. Klagen er gitt oppsettende virkning, og Fjord1 kan inntil videre operere gassferjene med opprinnelig passasjersertifikat.

Dersom resultatet av klagebehandlingen blir at Fjord1 må utstyre ferjene med ekstra redningsflåter, vil rederiet få et halvt år på å tilpasse seg. Jeg har bedt Statens Vegvesen om å vurdere tiltak for å håndtere en slik situasjon, i samarbeid med selskapet, for å ivareta hensynet til trafikantene både når det gjelder kapasitet og sikkerhet.

Jeg kan for øvrig nevne at jeg har gitt samtykke til en tredje gassferje i E39-sambandet Mortavika-Arsvågen i Rogaland. Trafikkutviklingen over Boknafjorden har vært langt høyere enn forventet, noe som på sikt ville gitt en for høy gjensitting med dagens kapasitet. Den nye gassferja skal også være reserveferje på E39-sambandet Halhjem-Sandvikvåg i Hordaland. Etter planen settes den nye ferjen i drift i slutten av 2011.