Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:869 (2009-2010)
Innlevert: 17.03.2010
Sendt: 17.03.2010
Besvart: 25.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Sjøfartsdirektoratet har innført nye flåteregler. Det innebærer at passasjerkapasiteten på en rekke ferjer reduseres kraftig. Bl.a. gjelder dette de store ferjestrekningene på Vestlandet på E39 Halhjem - Stord og Mortavika - Arsvågen. Nye regler innebærer at utstyr på nye ferjer som var godkjent ikke lenger er godkjent. Selvsagt er det viktig med god sikkerhet, men det er også viktig å sikre tilstrekkelig kapasitet på ferjene.
Hvordan følger statsråden opp denne saken for å sikre fortsatt god ferjekapasitet?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg har fått opplyst fra Nærings- og handelsdepartementet at de har mottatt en klage fra rederiet Fjord1 på Sjøfartsdirektoratets vedtak om å endre passasjersertifikatene på gassferjene som Fjord1 opererer på E39 i Hordaland og Rogaland. Spørsmålet i saken har vært om de aktuelle fergene hadde tilstrekkelig antall redningsfarkoster. I den vurderingen har Sjøfartsdirektoratet vurdert om en container inneholdende to stk. redningsflåter skal forstås som én eller to redningsfarkoster. Redningssystemet som rederiet har installert på de aktuelle fergene er typegodkjent etter et EU-system. Nærings- og handelsdepartementet har derfor instruert Sjøfartsdirektoratet om å forelegge problemstillingen for EU-kommisjonen med sikte på en harmonisert forståelse av saken. Klagen er gitt oppsettende virkning, og Fjord1 kan inntil videre operere gassferjene med opprinnelig passasjersertifikat.

Dersom resultatet av klagebehandlingen blir at Fjord1 må utstyre ferjene med ekstra redningsflåter, vil rederiet få et halvt år på å tilpasse seg. Jeg har bedt Statens Vegvesen om å vurdere tiltak for å håndtere en slik situasjon, i samarbeid med selskapet, for å ivareta hensynet til trafikantene både når det gjelder kapasitet og sikkerhet.

Jeg kan for øvrig nevne at jeg har gitt samtykke til en tredje gassferje i E39-sambandet Mortavika-Arsvågen i Rogaland. Trafikkutviklingen over Boknafjorden har vært langt høyere enn forventet, noe som på sikt ville gitt en for høy gjensitting med dagens kapasitet. Den nye gassferja skal også være reserveferje på E39-sambandet Halhjem-Sandvikvåg i Hordaland. Etter planen settes den nye ferjen i drift i slutten av 2011.