Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:880 (2009-2010)
Innlevert: 18.03.2010
Sendt: 18.03.2010
Besvart: 25.03.2010 av justisminister Knut Storberget

Per-Willy Amundsen (FrP)

Spørsmål

Per-Willy Amundsen (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvorledes passkontroll av personer i heldekkende plagg, som for eksempel burka eller niqab, gjøres ved innreise til Norge, er det etablert praksis at personen alltid identifiseres mot passbilde ved at heldekkende ansiktsplagg fjernes?

Begrunnelse

Nylig fremmet Siv Jensen og undertegnede et representantforslag der vi foreslår å ikke tillate bruk av burka, niqab eller andre heldekkende plagg i det offentlige rom. I den anledning er det opportunt å anskueliggjøre hvordan bruken av slike plagg påvirker det offentlige rom. Vi har stipulert i vårt forslag at heldekkende plagg av denne typen medfører visse sikkerhetsmessige aspekter som kan være av interesse. En person som bruker heldekkende plagg, kan ikke uten videre identifiseres, for eksempel i forbindelse med ankomst til norsk grensestasjon, så som Oslo lufthavn Gardermoen. Hvis slike situasjoner oppstår kan det tenkes at dette medfører utfordringer for personell som gjennomfører person/pass-kontroll å fastslå at personens identitet og identifikasjonsdokumenter stemmer overens.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet ditt har vært forelagt Politidirektoratet, som har innhentet informasjon om praksis for gjennomføring av passkontroll fra grensekontrollen ved Gardermoen politistasjon.

Jeg har blitt informert om at det ved passkontroll er nødvendig for grensekontrollørene å se ansiktet på den reisende for å kunne sammenligne med fotografiet i passet. Dette innebærer at den reisende må legge til rette for en slik sammenligning ved evt. å løfte eller flytte på det heldekkende plagget.

Jeg har blitt informert om at dersom den reisende ikke ønsker å gjennomføre denne kontrollen i kø sammen med andre reisende, så vil vedkommende få tilbud om at kontrollen skal gjennomføres et annet sted, og eventuelt av en kvinnelig grensekontrollør.