Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:881 (2009-2010)
Innlevert: 18.03.2010
Sendt: 19.03.2010
Besvart: 25.03.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Helseforetakene har nå ansvaret for pasientreiser og har overlatt organiseringen til Pasientreiser ANS. Enkelte pasienter opplever at det er svært vanskelig å få svar på telefonen hos Pasientreiser sentralt og at det er kostbart å ringe sitt lokale kontor for å få hjelp til reise. Ofte blir ventetiden lang i telefonen mens prisen øker for hvert minutt man må vente, en utgift som ikke burde belastes pasienten men den som er skyld i ventingen.
Hva vil statsråden gjøre for å begrense utgiftene for pasientene?

Begrunnelse

Det er et bærende prinsipp i norsk helsevesen at alle pasienter skal ha like muligheter til å få helsetjenester ved behov og at egen lommebok og geografisk tilhørighet ikke skal spille noen rolle. Etter at helseforetakene overtok ansvaret for pasienttransporten er enkelte utgifter i forbindelse med dette overført til brukeren gjennom telefonregningen. Mange opplever at det er lang ventetid for å komme frem til den sentralen som ordner transporten i den aktuelle regionen noe som fører til at telefonregningen øker. Det må betales en pris pr. minutt mens man venter. Det er urimelig at pasienten skal bli pålagt denne utgiften som antagelig ofte skyldes for dårlig kapasitet hos Pasienttransport. Utgiften burde pålegges den instans som er årsaken til den, ikke den som ikke har noen annen mulighet til å få dekket sitt behov for transport enn å vente i køen og som har en rettighet til tjenesten.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Forvaltningsansvaret for refusjon av reisekostnader ved reise til og fra behandling, er fra 1. januar 2010 overført fra NAV til de regionale helseforetakene. Dette var siste ledd i overføringen av det samlede ansvaret for pasientreiser som startet med at finansieringsansvaret for syketransport ble vedtatt overført fra 1. januar 2004. Samtidig ble ansvaret for kjørekontor og transportplanlegging overført, mens oppgjørsordningen for reiser med rekvisisjon ble overført til helseforetakene fra 2006. Overføringen av forvaltningsansvaret for reiser uten rekvisisjon har skjedd gradvis fra 1.9.2009 og var grundig forberedt i et samarbeid med NAV og brukerorganisasjoner.

De regionale helseforetakene har etablert servicetelefon 05515, som er Norges største servicetelefon, der pasienter kan få bistand til å planlegge reise, stille spørsmål om regelverk og få veiledning til å fylle ut reiseregningen.

Tjenesten 05515 er satt opp slik at når man ringer, kommer man til sitt lokale pasientreisekontor. Det er etablert 12 slike kontorer i landet. Prisen er den samme i hele landet - fra fasttelefon koster det 32 øre pr. minutt + mva å ringe. Kostnaden for å ringe fra mobiltelefon vil avhenge av hvilket abonnement man har avtalt med sin operatør. På pasientreisekontoret på Moelv (som har ansvaret for hele Helse Sør-Øst) og ni andre kontorer er det etablert en ”ring-meg-tilbake”-ordning. Da unngår brukerne å bli belastet for kostnader når det er kø. De får da beskjed om at de beholder sin plass i køen, og blir ringt opp når det er deres tur.

I forbindelse med overføringen av forvaltningsansvaret for reiser uten rekvisisjon har det vært stor pågang fra publikum, og dette har også ført til at svartiden har vært for lang på 05515. Det er bl.a. etablert et midlertidig nasjonalt telefonsenter hos Pasientreiser ANS i Skien for å avhjelpe denne situasjonen og få ned svartiden på 05515.