Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:892 (2009-2010)
Innlevert: 19.03.2010
Sendt: 22.03.2010
Besvart: 26.03.2010 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Flere bilprodusenter har modeller som kan gå på flere typer drivstoff. Avgiftsmessig vil dog en modell med både bensin og gassdrift bli avgiftsbelagt basert på CO2-utslipp fra bensinbruk. VW har en modell med CO2-utslipp PÅ 157 gram/km ved bensin drift, 119 gram/km ved kjøring på naturgass (og 20 gr/km ved bruk av biogass). Den avgiftsbelegges fullt ut som "bensinbil", og taper i konkurransen med standard bensinmodellen.
Vil statsråden se på systemet og vurdere om CO2-komponenten også kan reflektere gasskjøring?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Engangsavgiften beregnes på bakgrunn av kjøretøyets vekt, effekt og utslipp av CO2. Dataene som legges til grunn for avgiftsberegningen, hentes fra det sentrale motorvognregisteret, som igjen baseres på de felleseuropeiske typegodkjenningene. For kjøretøy som kan benytte både gass og bensin til framdrift, vil CO2-utslippsverdiene for begge alternativer framgå av typegodkjenningen. I utgangspunktet kunne begge alternativer danne grunnlag for avgiftsberegningen.

Ifølge veimyndighetene er det ikke mulig å legge inn utslippsdata for mer enn ett drivstoff per kjøretøy i motorvognregisteret. For kombinerte gass og bensinbiler er det CO2-utslippet ved bruk av bensin som legges inn, og som danner utgangspunktet for avgiftsberegningen. Dette gjør det vanskelig å avgiftslegge kombinerte gass- og bensinbiler på annen måte enn i dag.

Infrastrukturen for autogass er noe begrenset, og det er derfor rimelig å anta at bensin i all hovedsak benyttes som drivstoff også på kombinerte gass- og bensinbiler. Det er derfor ikke gitt at disse bilene bør avgiftslegges etter utslippet ved benyttelse av gass som drivstoff.

Miljøgevinsten forbundet med kjøretøy som kan benytte flere typer drivstoff avhenger av hvilket drivstoff kjøretøyet faktisk benytter. Det er derfor mest hensiktsmessig å stimulere til lave utslipp av CO2 gjennom drivstoffavgiften. I dag er autogass verken ilagt veibruksavgift eller CO2 avgift. For bensin utgjør de to avgiftene til sammen 5,4 kroner pr liter. Forskjellen i avgiftsnivå gir derfor et sterkt insitament til å velge autogass framfor bensin.