Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:895 (2009-2010)
Innlevert: 19.03.2010
Sendt: 22.03.2010
Besvart: 26.03.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Regjeringen uttrykker stadig vekk store målsettinger for norsk energipolitikk. Likevel er det ikke fremlagt eller varslet en stortingsmelding om energipolitikken under den rødgrønne regjeringen. I Teknisk Ukeblad 0610 sier tidligere energiminister Åslaug Haga at "det haster for Stortinget å ha en mening om hvilken energinasjon Norge skal være i 2030".
Når vil regjeringen fremlegge en sak som gir Stortinget en anledning til å fremlegge sin mening om energipolitikken?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Som redegjort for i den politiske plattformen for Regjeringen for perioden 2010 til 2013 vil Regjeringen legge fram en sak for Stortinget om fornybar energi. Det er imidlertid så langt ikke tatt konkret stilling til innholdet i dette framlegget. Blant annet vil det kunne være en avveining mellom hvilke saker og problemstillinger som skal inngå i dette framlegget og hvilke som skal fremmes for Stortinget på annen måte.