Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:905 (2009-2010)
Innlevert: 19.03.2010
Sendt: 22.03.2010
Besvart: 08.04.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): I Teknisk Ukeblad 0810 vises det til at Klimakur trekker frem bioenergi som et viktig bidrag for å innfri norske klimamål. Nobio etterlyser i den forbindelse en forpliktende biosatsing, og viser til at regjeringen har satt overordnede måltall for næringen, men ikke forpliktet seg ovenfor biobransjen. Med tanke på at det var et politisk mål om 3 TWh vindkraft, uten at regjerningen innfridde målet, er skepsisen på sin plass.
Vil regjeringen legge frem en konkret strategi for norsk bioenergisatsing?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: I 2008 la Olje- og energidepartementet frem en strategi for økt utbygging av bioenergi med 14 TWh innen 2020. Strategien tar for seg virkemiddelbruk og tiltak på området. Flere virkemidler, forvaltet av ulike departementer, bidrar til økt bruk av bioenergi.

En gradvis utbygging av fjernvarme og lokale energisentraler og økt konvertering til bioenergi i industri og boliger er viktige elementer i bioenergistrategien. Enovas virksomhet er sentral i denne utviklingen, og siden lanseringen av strategien er satsingen gjennom Enova økt betydelig. Regjeringen tilfører i 2010 1,8 milliarder kroner til Energifondet. I regjeringsplattformen for 2009-2013 er det nedfelt at Enova skal få et eget resultatmål for bioenergi.

I tillegg til satsingen gjennom Enova, har avviklingen av ordningen med redusert nettleie for utkoblbart forbruk, styrket konkurranseevnen til bioenergi.

Jeg mener dette er en riktig strategi for å utvikle et levedyktig marked for bioenergi i Norge.