Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:915 (2009-2010)
Innlevert: 23.03.2010
Sendt: 23.03.2010
Besvart: 07.04.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Avisen Europower melder i sin marsutgave at Midt-Norge kan stå ovenfor en ny periode med ekstreme strømpriser, som følge av en svensk kabelutbedring, som vil svekke importkapasiteten til regionen. Mindre import betyr også svekket forsyingssikkerhet. Statnett venter fortsatt på svar på sin konsesjonssøknad for de mobile gasskraftverkene.
Kan statsråden garantere at man nå sørger for at konsesjon blir gitt slik at Statnett kan starte de mobile gasskraftverkene ved en ny ekstremperiode?

Begrunnelse

Statsminister Jens Stoltenberg lovet så sent som denne helgen flere tiltak for å bedre situasjonen i Midt Norge.
http://www.hegnar.no/bors/energi/article414783.ece
Å gi konsesjon for oppstart av de mobile gasskraftverkene er ett kortsiktig tiltak som i hvert fall vil kunne bidra til å redusere usikkerheten rundt kraftforsyningen i området.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: I Statsråd 26. mars 2010 ble det vedtatt å gi Statnett dispensasjon fra vilkårene i anleggskonsesjonene for bruk av de mobile gassfyrte reservekraftverkene på Tjeldbergodden og i Nyhamna. Samtidig ble utslippstillatelsene midlertidig endret. Begge vedtak er gjeldende til 31. mai 2010.

Dette betyr at innen de rammer som gis av bestemmelsen om driftsforstyrrelser i forskrift om kraftsystemansvaret, kan Statnett fatte vedtak om idriftsettelse av reservekraftverkene. Statnett kan også gjøre vedtak om idriftsettelse av reservekraftverkene i vanskelige driftssituasjoner hvor all annen tilgjengelig regulerytelse er forsøkt rekvirert, og hvor eneste alternative tiltak vil være tvangsmessig utkobling av forbruk.

Det vil fortsatt være forsyningssikkerhet og ikke kraftpris som er avgjørende for om kraftverkene skal settes i drift.

Reservekraftverkene vil nå motvirke tvangsmessig utkobling av forbruk ved at de kan bli satt i beredskap og brukt ved driftsforstyrrelser og i vanskelige driftsituasjoner. Dette er således et viktig tiltak for forsyningssikkerheten i området.

I tillegg vil reservekraftverkene fortsatt kunne brukes hvis det skulle oppstå en svært anstrengt kraftsituasjon, det vil si en situasjon med stor fare for rasjonering som følge av svært lav magasinfylling.