Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til statsministeren

Dokument nr. 15:935 (2009-2010)
Innlevert: 24.03.2010
Sendt: 25.03.2010
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 16.04.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Legger regjeringen og statsministeren opp til at Stortinget skal ta stilling til spørsmålet om oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen i forbindelse med revideringen av forvaltningsplanen i 2010, eller skal dette avgjøres på Arbeiderpartiets landsmøte i 2011?

Begrunnelse

I St.meld. nr. 8 (2005-2006) helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) la regjeringen til grunn at forvaltningsplanen skal være rullerende og oppdateres jevnlig. Første oppdatering skulle skje i 2010.
I etterkant av Oslo Arbeiderpartis vedtak om varig vern av havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen, uttalte fylkesrådsleder i Nordland Odd Eriksen til Aftenposten 21. mars at avgjørelsen i forhold oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen skal tas på Arbeiderpartiets landsmøte neste år.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Regjeringen besluttet i 2006 at forvaltningsplanen for Barentshavet - Lofoten skal være rullerende og oppdateres jevnlig. Første oppdatering skal skje i 2010.

I den politiske plattformen for flertallsregjeringen 2009-2013 vil Regjeringen: ”ikke åpne for petroleumsaktivitet utenfor Lofoten og Vesterålen (Nordland VI og VII og Troms II) i denne stortingsperioden. Regjeringen vil ta stilling til hvorvidt det skal gjennomføres en konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i forbindelse med revideringen av Forvaltningsplanen i 2010”.

Regjeringen vil redegjøre for sine vurderinger i oppdateringen av forvaltningsplanen som skal legges frem for Stortinget. Dersom det besluttes å gjennomføre en konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet, jf petroleumsloven § 3-1, skal konsekvensutredningen vurdere nærings- og miljømessige virkninger av petroleumsvirksomheten og mulig fare for forurensninger, samt de økonomiske og sosiale virkninger som petroleumsvirksomheten kan ha. Spørsmålet om åpning av nye områder skal forelegges lokale myndigheter og sentrale interesseorganisasjoner som kan antas å ha særlig interesse i saken.

Regjeringens vurderinger og anbefalinger i åpningsspørsmål skal legges frem for Stortinget. Stortinget beslutter om eventuell åpning av nye områder for petroleumsvirksomhet.