Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:955 (2009-2010)
Innlevert: 26.03.2010
Sendt: 26.03.2010
Besvart: 13.04.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): På grunn av manglende statlige planleggingsmidler til prosjektering av jernbane gjennom Moss, har Østfold fylkeskommune og Moss kommune fattet vedtak om å forskuttere 25 mill. kroner til planlegging av jernbanen. I gangsetting av videre jernbaneplanlegging har stanset opp på grunn av manglende avtale mellom Jernbaneverket og Samferdselsdepartementet.
Når vil en slik avtale foreligge?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: I lys av de siste ukers hendelser hadde jeg tirsdag 6. april et møte med jernbanedirektør Elisabeth Enger. Det kom i møtet frem at Jernbaneverket på bakgrunn av denne vinterens driftserfaringer ser at behovet for å satse tungt på vedlikehold og fornyelse av jernbanenettet er enda større enn forutsatt ved behandlingen av gjeldende NTP. Det er en erkjennelse departementet må ta på alvor. Samferdselsdepartementet har derfor i samråd med Jernbaneverket besluttet å ta en ny gjennomgang av jernbaneprioriteringene, herunder fremdrift og oppstartstidspunkt for prioriterte jernbaneprosjekter i Nasjonal transportplan 2010-2019 i løpet av våren 2010. Det anses ikke rasjonelt å starte detaljplanleggingen av bl.a. Mosse-tunnelen før dette er nærmere avklart. Eventuelle endringer vil bli forelagt Stortinget.