Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:960 (2009-2010)
Innlevert: 26.03.2010
Sendt: 29.03.2010
Rette vedkommende: Utenriksministeren
Besvart: 12.04.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Under Klimatoppmøtet i København desember 2009 fremla Al Gore og utenriksminister Jonas Gahr Støre en ny klimarapport.
Har denne rapporten mottatt økonomisk støtte fra noen offentlige instanser?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: I forbindelse med konferansen ”Melting Ice: Regional Dramas, Global Wake-Up Call” som ble avholdt 28. april 2009 ledet av utenriksministeren og tidligere visepresident Al Gore besluttet utenriksministeren å lage en ”state-of-the-art”-report om smeltende snø og is globalt.

I senere møter mellom Utenriksdepartementet og Miljøverndepartementet ble det enighet om at arbeidet skulle utføres av Norsk Polarinstitutt i nært samråd med Utenriksdepartementet, Miljøverndepartementet og andre berørte. 1,4 millioner kroner ble avsatt over Utenriksdepartementets budsjett for arktisk samarbeid.

Det ble ikke lagt føringer på funn og konklusjoner. Norsk Polarinstitutt skulle være fullt og helt ansvarlig for de vitenskapelige funnene i rapporten.

I samsvar med dette fikk Utenriksdepartementet overlevert en slik rapport fra Norsk Polarinstitutt i oktober 2009. Innholdet ble presentert av utenriksministeren og tidligere visepresident Al Gore under klimakonferansen COP-15 i København i desember siste år.

Svaret på representanten Liens spørsmål er at rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Utenriksdepartementet, og at arbeidet med rapporten ble delegert til Norsk Polarinstitutt som er et direktorat under Miljøverndepartementet.