Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:963 (2009-2010)
Innlevert: 26.03.2010
Sendt: 29.03.2010
Besvart: 16.04.2010 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Huseiere oppfordres av Enova til å gjøre energisparetiltak. I et nybygg-/oppussingsprosjekt kan det av praktiske årsaker være ønskelig å gjøre flere Enova-støttede tiltak parallelt. Huseiere opplever dog at Enova kun tillater en søknad om gangen.
Vil statsråden sikre at Enova åpner for større fleksibilitet slik at huseiere kan gjennomføre flere Enova-støttede tiltak på en gang?

Begrunnelse

Enova gir støtte til installasjon av blant annet solfangere og luft-vann varmepumper. En person som ønsker å ha vannbåren varme hvor energien kommer fra både solfanger og en varmepumpe kan dog ikke søke om støtte til en slik kombinasjon. I følge Enova kan man til en hver tid bare ha en søknad til behandling. Legger en ny søknad inn vil eldre søknader automatisk bli forkastet av systemet.
Enova sier regelen kan omgås ved å installere tiltakene over tid, men dette vil være upraktisk når man står i prosessen med å gjennomføre et prosjekt.
I følge Enova gjelder følgende generelle kriterier for alle som søker støtte:

- Tilsagn gis kun til husholdninger. En husholdning/boenhet kan til enhver tid bare ha registrert en søknad om tilsagn
- Tilsagnet kan kun benyttes til den type tiltak det er gitt tilsagn om
- Kjøper av tilskuddsberettiget utstyr og mottaker av tilskudd må være medlem av husholdningen. All fakturadokumentasjon må kunne knyttes til husstanden
- Det utbetales ikke tilskudd for tiltak som er påbegynt eller fullført ved innsending av søknad. Det skal heller ikke ha påløpt kostnader til tiltaket det søkes om tilskudd til, før registrering av søknad
- Det gis kun tilskudd til utstyr som er nytt fra fabrikk og som er omfattet av normale utstyrsgarantier
Det er ikke anledning til å motta annen offentlig støtte til tiltaket.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Gjennom tilskuddsordningen for elektrisitetssparing i husholdninger gis det støtte til private husholdninger som ønsker å investere i pelletskamin, pelletskjel, varmepumpe i vannbårent system, styringssystem for strømsparing eller solfangere. Det gis støtte til flere tiltak i samme husholdning.

Jeg er opptatt av at flest mulig husstander får benytte seg av denne ordningen, og er svært glad for at det nå er gitt tilskudd til over 12 500 tiltak i husholdninger.

For enkelte vil det kunne være relevant å gjennomføre flere energieffektiviseringstiltak. Husholdninger som ønsker å investere i flere tiltak kan få råd gjennom Enovas svartjeneste (gratis grønt nr 800 49 003) om hvordan de kan søke om flere tiltak.